Den (Hor-Den) byl egyptským faraonem 1. dynastie. Vládl přibližně 50 let v letech 2939/2889–2892/2842 př. n. l. Je to první faraon, u nějž je známo jméno obou paní. Jméno obou paní tvořilo pět jmen a Egypťané ho uváděli jako druhé v pořadí. Spojovalo krále s ochrannými bohyněmi Horního a Dolního Egypta v podobě supice Nechbet a kobry Vadžet.

Den (Hor-Den) a písemné záznamy

Den (Hor-Den) nastoupil na trůn po smrti svého otce Wadžiho. Než usedl na trůn, vládla za něj jeho matka Merneit jako regentka. Z období jeho vlády objevili archeologové první souvislejší nápisy a texty. Dovídáme se z nich o důležitých náboženských slavnostech jako například jubileu k příležitosti třiceti let vlády krále. Dochoval se ale také nápis o lovu hrochů, kterého se faraon zúčastnil.

Písemné záznamy nám také dokazují, že hned v druhém roce své vlády provedl doslovně „první úder na východ“. Jednalo se pravděpodobně o výpravu na poloostrov Sinaj. Došlo zde k bitvě s kočovníky, kteří byli poraženi. Archeologové se dále z písemných pramenů dozvěděli o sčítání lidu ve čtvrtém roce vlády nebo o zničení města Verku, které se ale dodnes nepodařilo identifikovat.

Do doby jeho vlády zasahuje také zmínka o prvním vezírovi v Egyptě jménem Hemaka. Hrobka tohoto vezíra obsahovala nejstarší známý (ale nepopsaný) papyrus.

Královská hrobka

Podle zvyku vládců 1. dynastie si Den také nechal postavit dvě hrobky. Symbolická hrobka se nacházela v Abydu (tzv. hrobka T). Dnes je z ní však pouze jáma o rozměrech 14×8 metrů, původně však měla strop ze dřeva a byla obložena žulou. Jeho hrobka v Sakkáře není bezpečně identifikována.

Faraon Den (Hor-Den)