fbpx

Nejznámějším panovníkem 6. dynastie je Pepi I.. Nechal postavit několik chrámů, oženil se s dcerou vysokého hodnostáře města Abydu a jako druhou manželku si zvolil její sestru. S těmito dvěma sestrami měl syny, kteří po něm převzali vládu.

Tak jako jeho předchůdci i on měl zájem o Núbii. Pepi I. podnikl také mnoho výpadů do Asie. Vládl téměř čtyřicet let. Jeho syn Merenre I. vládl pouze několik let. Navázal na núbijskou politiku Pepi I. a dostal se hluboko za první katarakt, kde si podrobil Súdánce.

Po něm nastoupil na trůn jeho tehdy šestiletý nevlastní bratr Pepi II., který vládl neuvěřitelných devadesát čtyři let. Právě za vlády tohoto faraona, která byla nejdelší v celé egyptské historii, proběhly první obchodní výpravy do Byblu (Foinície) a země Punt. Titul nomarchy, tj. správce nomu, se stal dědičným.

Za vlády Pepi II. začal úpadek Staré říše. Vysoký věk a neschopnost energicky vládnout rozsáhlé říší znamenaly konec jedinečné prosperity.

FaraonDoba vládyVýznamné události
Teti12 letzhroucení státu
Veserkare1 roknárůst moci nomarchů
Pepi I.49 let 
Merenre I.14 letnájezdy v Asii
Pepi II.94 letobchod se zemí Punt
Merenre II.1 rokv Mezapotámii zakládá Sargon I. Akkadskou říši
Neitokret2 roky 
5. až 6. dynastie