Když zemřel Venis (poslední faraon 5. dynastie), nastupuje na trůn Teti a zakládá 6. dynastii. Teti nebyl synem faraona Venise, ale jeho zetěm. Jeho předchůdce Venis totiž zemřel bez mužského dědice. Tím vznikla nástupnická krize, kterou vyřešil právě Teti. Délka jeho vlády není přesně známa, Manehto ji ve svých seznamech stanovuje ji na 30 let.

O Tetiho vládě a jeho činech není příliš mnoho známo. Teti poskytl výsady chrámu v Abydu (Abedžu) a podílel se na rozvoji uctívání bohyně Hathory v Dendeře. Za jeho vlády jsou doložené obchodní styky s Byblem (nacházel se na území dnešního Libanonu) a také se zemí Punt. Egyptologové se dlouho snažili najít důkaz pro lokalizaci této země. Nález mumie paviána (který se v Egyptě běžně nevyskytoval) v Údolí králů a jeho podrobné zkoumání pomohlo určit, kde se nacházela Země Punt.

Teti a jeho pyramidový komplex v Sakkáře

Svoji pyramidu si nechal postavit v severní Sakkáře, několik set metrů od známé stupňovité pyramidy krále Džosera. Tetiho pyramida byla poměrně malá, měřila asi 43 metrů, základna měla rozměry 64 x 64 metrů. Do současnosti se z ní zachovala pouze hromada kamení a štěrku.

Tetiho pyramida byla postavena z nepečlivě opracovaných kvádrů žuly. Zbytky její vnitřní části jsou značně poškozené lupiči i zubem času. Pyramidu zdobí texty pyramid (stejně jako pyramidu Venise) a velká část z nich se nám dochovala. Trochu překvapivě se zachoval i Tetiho sarkofág.

Kolem Tetiho pyramidy je pohřbena většina hodnostářů z jeho doby. Některé z nich ale byly záměrně zničeny ještě za panovníkovy vlády. To může znamenat, že Teti s opozicí zúčtoval tvrdě, protože co může být větším trestem, než znemožnit opozičníkům posmrtnou existenci.

Teti

faraon Teti

Kartuš faraona Tetiho

Hrobka: Tetiho pyramida
Předchůdce: Venis
Nástupce: Veserkare
Doba vlády: 12 let

Manželky: Iput I. (dcera Venise a matka Pepi I.); Chuit (pravděpodobně matka Veserkarea)