fbpx

Venis vládl přibližně 30 let a po dobu přibližně vlády tohoto faraona Egypt prosperoval a obchodoval s Byblem a Núbií. Venis patřil mezi význačné stavitele a nechal budovat chrámy a paláce od Elefantiny až po Sakkáru. Lidé si na Venise bezpochyby zachovali dobré vzpomínky, neboť jej později zbožštili. Jeho zádušní chrám v severní Sakkáře bylo více než tisíc let později za vlády Ramesse II. důkladně zrestaurován.

Za vlády Venise pokračoval pozvolný proces oslabování moci panovníka, naopak narůstal počet úředníků a kněží. Ke konci vlády Venise se zhoršovala také hospodářská situace v říši. Venis navštívil Elefantinu, kde se setkal s náčelníky núbijských kmenů.

Známe několik Venisových synů, ale ani jeden po otcově smrti nenastoupil na trůn. Právoplatný dědic trůnu pravděpodobně zemřel ještě za Venisova života. Ať tomu bylo jakkoli, dynastická výměna zřejmě proběhla bez obtíží. Řada úředníků z doby Venisovy vlády zůstala na svých místech i za jeho nástupce Tetiho, prvního krále 6. dynastie, jenž se oženil s jednou z Venisových dcer.

Venisova pyramida byla první pyramidou, kde byly objeveny Texty pyramid, se nachází v Sakkáře. Texty pyramid obsahují magická říkání pro zapuzení nebezpečí (především nebezpečné zvěře) a hymny na různá božstva a panovníka. Jednotlivé formule byly pravděpodobně přednášeny v průběhu mumifikace a během pohřebních rituálů.

Venisova pyramida v Sakkáře

Venisova pyramida v Sakkáře

Kartuš faraona Venise

Hrobka: Venisova pyramida
Předchůdce: Džedkare Isesi
Nástupce: Teti
Doba vlády: 30 let

Manželky: Nebet; Chenut (obě byly pohřbené ve dvojité mastabě nacházející se vedle Venisovy pyramidy)