Džedkare Isesi (2388 – 2356 př.n.l.) byl předposledním faraonem 5. dynastie. Jeho vláda působila jako znovuzrození Egypta. Džedkare Isesi se snažil o znovuobnovení moci, ale vliv vysokého úřednictva byl příliš silný, než aby mohl být zastaven.

Džedkadre Isesi založil úřad správce Horního Egypta se sídlem v Abydu (Abedžu). Provedl reorganizaci královských zádušních kultů v Abúsíru, ale sám se rozhodl postavit si pyramidu v Jižní Sakkáře (základna 86 x 86 metrů). Za jeho vlády byly vyslány výpravy do Byblu a Puntu a také válečné výpravy do Núbie.

Ptahhoptepova “Kniha moudrých rad do  života”

Za vlády Džedkare Isesiho také vznikla písemnost “Kniha moudrých rad do života”, kterou napsal později zbožštělý ministr Ptahhotep. Tato kniha se používala jako učební pomůcka až do dob Nové říše a pojednává o správném způsobu života podle egyptských tradic a výchově správného úředníka v souladu s potřebami státu.

Také došlo ke změnám v oblasti náboženství a zádušního kultu. Sluneční kult začal ztrácet, snad také proto již Džedkare nestaví další Sluneční chrám a do popředí se dostával kult boha zemřelých – Usira. To umožnilo i širším vrstvám navštevovat zádušní chrámy.

Džedkare Isesi a jeho pohřební komplex

Pyramida Džedkare Isesiho se nachází v Sakkáře. Pro svůj pohřební komplex si tedy vybral stejnou lokalitu jako stavitel první pyramidy – Džoser (Necerichet). Zajímavostí je rozlehlost pyramidového komplexu královny – je pravděpodobné, že se Džedkadre dostal na trůn díky své manželce (pravděpodobně byl bratrem nebo bratrancem Menkauhora).

faraon Džedkadre Isesi

faraon Džedkadre Isesi

Kartuš Džedkare Isesiho

Hrobka: Pyramida Džedkarea Isesiho
Předchůdce: Menkauhor
Nástupce: Venis
Doba vlády: 39 let

Manželky: Setibhor, Meresanch IV.