fbpx

Ptahhotep byl to nejvyšší soudce, správce všech královských staveb a vezír předposledního panovníka 5. dynastie Džedkare Isesiho (2388 – 2356 př.n.l.). Zároveň byl autorem nejstaršího, v úplnosti zachovaného naučení. Dožil se velmi dlouhého věku 110 let (tohoto stáří se dožilo jen velmi málo egypťanů mj. Pepi II).

Ptahhotep je znám svým literárním dílem “Rady do života”. To bylo ve starém Egyptě velmi populární. Tyto spisy se přepisovali po celou historii Egypta. První takový spis sepsal Imhotep (vezír a stavitel první pyramidy faraona Džosera 3. dynastie) bohužel tento spis zatím nebyl nalezen.

V Ptahhotepově svitku se pojednává prosbě Ptahhotepa o uvolnění z funkce pro vysoké stáří (110let). Současně zde je žádost, aby jeho místo zastal Ptahhotepův syn. Faraon souhlasí, ale s podmínkou, že Ptahhotep předá své znalosti což je 37 sepsaných kapitol. Několik z nich platných i pro dnešní časy uvádím:

Ptahhotepovy “Rady do života”

  • Máš mluvit jen tehdy, když víš, že věci rozumíš. Ten, kdo mluví na poradě, má být umělcem, mluvení je těžší než kterákoli jiná práce a jen tomu slouží, kdo je ovládá dokonale. Neříkej jednou to a podruhé ono, Jen tehdy, když budeš mluvit dokonale, dosáhne každý tvůj úmysl svého cíle. Buď uvážlivý, kdykoli mluvíš. Máš vždy vyřknout jen něco vynikajícího, aby velmoži, kteří tě poslouchají, řekli: “Jak krásné je to, co vychází z jeho úst!”
  • Shledáš-li u chudáka velký dluh, rozděl jej na tři díly, dva promiň a jen jediný ponech, shledáš, že v životě je to nejlepší způsob jednání, pak budeš moci klidně spát a ráno shledáš se s tím jak s dobrou zprávou, neboť lepší je slyšet díky za lásku k bližnímu než mít bohatství ve skladišti, lepší je mít chleba při dobrém svědomí než bohatství obtížené výčitkami
  • Buď veselý po celou dobu svého života, nedělej více, než co je přikázáno, a nezkracuj tak dobu určenou k zábavě, duchu se příčí, když se mu bere doba radovánek. Neztrácej tedy ani o hodinu více, než je třeba, péčí o své statky, bohatství se dostaví, i když hovíš svým touhám, naopak z bohatství není prospěchu, když jsou zanedbávány
  • Střes se okrást člověka žijícího v nedostatku a zápolit s mužem, jenž má zlomenou ruku
  • Nechlub se svým věděním, ale poraď se s člověkem neučeným stejně jako s učeným
  • Chceš-li si zachovat přízeň domu, kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se stykům s jeho ženami
  • Pobývej s přítelem teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti neutrpěly
  • Stane-li se, že charakter tvého přítele neobstojí ve zkoušce, nezískávej své pravdy odjinud, ale promluv si s ním sám, vyřiď s ním ten případ mezi čtyřma očima tak, až dosáhneš toho, že již jeho chováním netrpíš. Po čase pak s ním diskutuj a vypátrej jeho myšlenky rozhovorem s ním. Neuvědomuje-li si snad ani to, co sám spatřil, a dělá něco, co tě uráží, chovej se k němu i nadále přátelsky, neodvracej od něho svou tvář, buď jen odměřený, neoslovuj ho jako první, ale také mu neodpovídej arogantně, ani se od něho neodlučuj, ani nepřibližuj. Dojde na něj zcela jistě, spravedlivému osudu se nelze vyhnout

Ptahhotepova mastaba

Ptahhotepova mastaba