Vládě Ptolemaiovců předcházelo osvobození Egypta od nadvlády Peršanů. O to se postaral Alexandr Veliký, který porazil Dareia III. a osvobodil tak Egypt. Alexandr vládl ohromné říši, která sahala až do Indie. Předčasná smrt Alexandra v roce 323 př.n.l. byla na počátku rozpadu říše. Tu si rozdělili 4 generálové – přičemž Egypt získal Ptolemaios, který roku 304 př.n.l. pod jménem Ptolemaios I. Sótér (Spasitel) založil dynastii Ptolemaiovců. Tato dynastie vládla Egyptu po tři staletí a zemi faraonů obohatili o prvky helénistické civilizace. Pak musela ustoupit Římu, který se stal novým pánem Středozemí.

Faraoni v řeckém stylu

Za centralizované vlády Ptolemaiovců dosáhl Egypt nového hospodářského rozkvětu. Největší rozmach zažila Alexandrie, která se stala hlavním městem Egypta. Rychle se rozvíjel zdejší přístav, který byl na křižovatce pozemních i námořních cest do Evropy, Asie i Afriky. Ptolemaiovci žili podle řeckých mravů a hovořili jazykem koiné, který byl společný všem helénistickým královstvím. Protože byli ale obratní politici, navázali na faraonské tradice a uctívali egyptské kulty, především Esetin. Egypt sice přišel o politickou nezávislost, ale zachoval si svou identitu.

První Ptolemaiovci se snažili rozšířit svou vládu do Judey, Sýrie, Malé Asie, severní Afriky a na Kypr. Od vlády Ptolemaia VI. Filométora začal ale význam ptolemaiovské dynastie upadat díky nekonečným příbuzenským sporům. Často se stávalo, že si titul panovníka přisvojovali dva sourozenci nebo oba manželé najednou, což bylo základem vražedných sporů o vlastnictví koruny.

S Římem končí egyptská civilizace

Řím, který se snažil rozšířit svou nadvládu na celé Středozemí, využíval každého sporu, aby se mohl stavět do role soudce. Když na trůn nastoupil Ptolemaios XII. byla země v rozkladu a hrozila vážná hospodářská krize. Řím vyhrožoval, že krále sesadí, protože jeho předchůdce Ptolemaios XI. ve své závěti Egypt odkázal Římu. Stejný Řím se ale postavil na stranu Ptolemaia XII., když se jeho legitimitu pokusila napadnout jeho dcera Bereníké IV. Ptolemaios XII. zemřel v roce 51 př.n.l. a jako nástupce stanovil své děti – Ptolemaia XIII. a Kleopatru VII., která se stala posledním panovníkem této dynastie. Ani inteligence a politická obratnost Kleopatry, ani podpora Gaia Iulia Caesara a později Marka Antonia nezabránila tomu, že se Egypt roku 31 př.n.l. stal římskou provincií.

Středomoří v době Ptolemaiovců

Středomoří v době Ptolemaiovců