< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Poslední obdbobí stabilizace a klidu zažil Egypta za vlády Ramesse III., který provedl rozsáhlé správní a sociální reformy a upevnil vojenský systém. Konec jeho vlády byl poznamenán hospodářskými nesnázemi a spiknutími, které organizovali lidé blízcí faraonovi a ženy z královského harému.

Žádný z jeho nástupců pak ale nedokázal zabránit anarchii a rabování země a dostatečně se prosadit. Po smrti posledního panovníka ramessovské dynastie Ramesse XI. se země rozpadla na dvě části. Toto období označujeme jako Třetí přechodné období (1078 – 715 př.n.l.).

FaraonDoba vládyVýznamné události
Sethnacht3 roky 
Ramesse III.32 letvyhnal mořské národy z Egypta
Ramesse IV.7 let 
Ramesse V.3 roky 
Ramesse VI.7 let 
Ramesse VII.7 let 
Ramesse VIII.rok 
Ramesse IX.18 let 
Ramesse X.3 roky 
Ramesse XI.29 let 
20. dynastie