Ramesse IX. (trůnním jménem Neferkare Setepenre) byl třetím nejdéle vládnoucím faraonem této dynastie. Turínský papyrus uvádí, že vládl 18 let a 4 měsíce – zemřel v 19tém roce své vlády  v prvním měsíci Peretu mezi sedmnáctým a dvacátým sedmým dnem. Jeho trůnní jméno znamená “Krásná je duše Re, vyvolená z Re.”

Ramesse IX. byl synem Mentuherkhepshefa a jeho manželky Takhat, která má v hrobce KV10 prominentní titul “Matka krále”. Mentuherkhepshef má královské rodiče a to Ramesse III. a jeho manželku Titi. To znamená, že Ramesse III. byl jeho dědečkem.

Se svou s velkou královskou manželkou Baketwernel měl dva syny. Jednoho z nich jménem Nebmaatre dokládají písemné záznamy jako velekněze v Heliopolis. Druhý jeho syn Montuhirchepešef zemřel dříve, než mohl nastoupit na trůn. I když neusedl na trůn, byl Montuhirchepešef pohřben v hrobce KV19 v Údolí králů. 

Stavební činnost Ramesse IX.

Jeho titulaturu najdeme v Amarna West a tento záznam pochází z šestého roku jeho vlády. Většinu svých stavebních prací soustředil na centrum slunečního chrámu v Heliopolis. Právě zde se nacházejí nejvýznamnější monumenty jeho vlády. Nezapomínal ale ani na Karnak, kde nechal vyzdobit zeď severně od sedmého pylonu. Stavební činnost z jeho doby vlády objevili archeologové i v Kanaánu. To dokazuje alespoň malý vliv Egypta v této oblasti. Většinu území ale v té době ovládaly tzv. mořské národy.

Tento faraon vystupuje i v moderní literatuře. Román Ancient Evenings od Normana Mailera je sepsán tak, že ho vyprávějí postavy z doby vlády Ramesse IX., včetně samotného faraona. Většina románu se odehrává během jednoho dlouhého večera, kdy postavy vyprávějí příběhy z minulosti. Většina knihy se týká vlády Ramesse II., tedy období přibližně 150 let před nocí vyprávění.

Ramesse IX. - reliéf z KarnakuRamesse IX. – reliéf z Karnaku

 

Kartuš faraona Ramesse IX.
Kartuš faraona Ramesse IX.

Hrobka: hrobka KV6 v Údolí králů
Předchůdce: Ramesse VIII.
Nástupce: Ramesse X.
Doba vlády: 18 let