Jeho mumii objevil ve skrýši mumií Victor Loret.  I když je mumifikace na první pohled dokonale provedena, je tu několik anomálií. Ty jsou příčinou, proč egyptologové pátrají po tom, jaké byly důvody smrti Ramesse V.

  • Vznikla rána na hlavě za života, nebo posmrtně?
  • Proč má mumie na levém boku takovou díru?
  • Obličej krále naznačuje nějaký typ kožního onemocnění.

Otvor v lebce

Podle výzkumu mumie ke zranění v horní části lebky došlo v okamžiku smrti. Ohrnutí kůže nad ránou mohlo nastat podle odborníků jen tehdy, dokud bylo místo ještě prokrvené. Mohlo by se jednat o atentát. Zdá se, že Ramesse V. byl zavražděn, protože někdo toužil usednout na egyptský trůn.

Z jednoho papyru se dozvídáme, že většinu zemědělské půdy vlastnili kněží boha Amona a výnosy jdou do kapes těchto kněží, nikoliv do pokladny faraona. Chtěli kněží převzít moc nad zemí a rozhodli se faraona zabít?

Podle některých egyptologů je to ale nepravděpodobné – kněží ho připravovali pravidelně o hodně peněz, proč by tedy zabíjeli „dojnou krávu“. Jeho místo by pak zaujal někdo jiný. V tomto případě jeho strýc Ramesse VI., protože Ramesse V. zemřel bez následníka.

Díra na levém boku

Ve starověkém Egyptě se orgány vyjímaly malým řezem v břišní dutině. Proč by se balzamovači nedrželi vlastní metody? Zdá se, že faraon byl nakažen nějakou infekcí. Nasvědčují tomu dýměje v rozkroku. Dýměje jsou bakteriální zánět šířící se mízními uzlinami. Takový nález u mumie není zcela obvyklý.

Lékařský papyrus z 18. dynastie uvádí, že ve starověkém Egyptě je doložen mor. Zmiňuje se o nemoci Kananejských, lidí ze země Kanaán. Hovoří o nemoci s černými skvrnami, která mohla být možná přímo dýmějový mor. Zemřel tedy faraon na dýmějový mor nebo jinou infekční chorobu?

Kožní onemocnění

Zjizvená kůže ukazuje mnoho puchýřů, které se liší tvarem i velikostí. To naznačuje, že by to mohly být neštovice. Ale zemřel faraon na neštovice? Zabijácký virus se podařilo zlikvidovat v roce 1980 a pokud by Ramesse V. skutečně zemřel na neštovice, byl by to nejstarší dochovaný případ smrti na tento virus.

Papyrus z počátku vlády Ramesse VI. uvádí, že náhle a pravděpodobně současně zemřelo 6 žen z královského rodu. Ty se tak mohly stát obětí infekce, která se rozšířila po celé královské rodině a jejíž obětí byl možná i Ramesse V.  Zajímavé také je, že Ramesse VI. nařizuje dělníkům, aby rychle postavili v Údolí královen 6 samostatných hrobek, do kterých budou ženy pohřbeny a místo pak na 6 měsíců uzavřeno. Samotní dělníci pak museli být měsíc v izolaci. Máme tu tak nejstarší doloženou karanténu v dějinách.

Zatím ale nejsou žádné důkazy proto, aby se dalo říci, že faraon zemřel na pravé neštovice. Důvody smrti Ramesse V. tak ale zůstávají nezodpovězeny. Padl za oběť atentátu nebo ho zabila infekce? Odpovědi na tyto otázky se dočkáme možná později.

Ramesse V. důvody smrti