Ramesse V. (trůnním jménem Vesermaatre Sechepenre) vládl také velmi krátce – cca 3 roky. Během jeho vlády stále rostla moc kněží Amona na úkor moci faraona. Turínský papyrus zaznamenává finanční skandál během jeho vlády, který se týkal kněží na ostrově Elefantina.

Ramesse V. a Wilbourův papyrus

Mumie Ramesse V.

Během jeho vlády docházelo ke vpádům libyjských nájezdníků, kteří dosáhli města Per -Nebyt. Jejich nájezdů přibývalo, což mělo za následek pozastavování prací v Údolí králů. Do čtvrtého roku vlády tohoto faraona je datován Wilbourův papyrus, který je významným dokumentem o rozdělení půdy a výměru daní.  Z tohoto papyru se dozvídáme, že většinu egyptské země ovládaly Amonovy chrámy, které také řídily finance země. 

Wilbourův papyrus zdůrazňuje rostoucí moc Amonova velekněze Ramessesnakhta, který se účastnil administrativních i kněžských záležitostí. Osobně vedl výpravu do lomů Wádí Hammámát ve východní poušti a dohlížel na rozdělování dávek dělníkům pracujícím na hrobkách v Údolí králů. Veleknězem se stal za vlády Ramesse IV. a působil v této pozici až do vlády Ramesse XI., tedy bezmála 30 let. Ramessesnakhtův syn krom jiného zastával funkci správce královských zemí a hlavního správce daní. Tato rodina tak získala velkou moc a stávala se nebezpečím pro samotného faraona.

Otázky kolem smrti faraona

Okolo smrti faraona je řada spekulací. V roce 1898 objevili mumii faraona, kde je hned několik anomálií. První anomálií je díra v horní části lebky, která naznačuje, že faraon mohl být zavražděn. Druhou anomálií je zvláštní díra na levém boku, a nakonec třetí anomálií zvláštní vyrážka v obličeji.

Ještě zajímavější je, že na jednom ostrakonu je zaznamenáno, že byl pohřben až ve druhém roce vlády Ramesse VI. 

Kartuš faraona Ramesse V.

Hrobka: KV9 v Údolí králů
Předchůdce: Ramesse IV.
Nástupce: Ramesse VI.
Doba vlády: 3 roky

Manželky: Henutwati (velká královská manželka), Tawerettenru