fbpx

Ramesse V. (trůnním jménem Vesermaatre Sechepenre) vládl také velmi krátce – cca 3 roky. Během jeho vlády stále rostla moc kněží Amona na úkor moci faraona. Turínský papyrus zaznamenává finanční skandál během jeho vlády, který se týkal kněží na ostrově Elefantina.

Ramesse V. a Wilbourův papyrus

Mumie Ramesse V.

Během jeho vlády docházelo ke vpádům libyjských nájezdníků, kteří dosáhli města Per -Nebyt. Jejich nájezdů přibývalo, což mělo za následek pozastavování prací v Údolí králů. Do čtvrtého roku vlády tohoto faraona je datován Wilbourův papyrus, který je významným dokumentem o rozdělení půdy a výměru daní.  Z tohoto papyru se dozvídáme, že většinu egyptské země ovládaly Amonovy chrámy, které také řídily finance země. 

Wilbourův papyrus zdůrazňuje rostoucí moc Amonova velekněze Ramessesnakhta, který se účastnil administrativních i kněžských záležitostí. Osobně vedl výpravu do lomů Wádí Hammámát ve východní poušti a dohlížel na rozdělování dávek dělníkům pracujícím na hrobkách v Údolí králů. Veleknězem se stal za vlády Ramesse IV. a působil v této pozici až do vlády Ramesse XI., tedy bezmála 30 let. Ramessesnakhtův syn krom jiného zastával funkci správce královských zemí a hlavního správce daní. Tato rodina tak získala velkou moc a stávala se nebezpečím pro samotného faraona.

Otázky kolem smrti faraona

Okolo smrti faraona je řada spekulací. V roce 1898 objevili mumii faraona a léze na obličeji dokazují, že měl neštovice a je tedy možné, že zemřel na ně. Spekuluje se také o tom, že ho nechal zavraždit jeho nástupce. Ještě zajímavější je, že na jednom ostrakonu je zaznamenáno, že byl pohřben až ve druhém roce vlády Ramesse VI. To se jeví jako nepravděpodobné, protože proces mumifikace trval 70 dní a poté musel být faraon pohřben. 

Kartuš faraona Ramesse V.

Hrobka: KV9 v Údolí králů
Předchůdce: Ramesse IV.
Nástupce: Ramesse VI.
Doba vlády: 3 roky

Manželky: Henutwati (velká královská manželka), Tawerettenru