Hrobka KV2 Ramesse IV. ještě zdaleka nebyla dokončena, ale faraon v sedmém roce vlády zemřel. Práce tak musely být ukončeny. Komora, která měla být původně místností se čtyřmi pilíři, byla přestavěna na pohřební komoru. Ramesse IV. se rozhodl nenavázat na tradici stavby hrobek vytvořením větší hrobky než kterýkoliv z jeho předchůdců, ale zvětšil některé části hrobky. Chodby a brány jsou v hrobce KV 2 vyšší a širší. Je to jedna z mála hrobek, ke které se nám dochoval soudobý plán – papyrus s plánem hrobky KV 2 je v Egyptském muzeu v Turíně.

Pro zajímavost … chodba D byla podle papyru dlouhá 9 loktů. Loket byl 0,523 m a délka chodby tak měla být 4,709 m. Chodba byla změřena v rámci Theban Mapping Project a bylo naměřeno 4,710 m. Tato hrobka byla otevřena od starověku a její stěny pokrývá přes 700 řeckých a latinských grafit, dalších 50 jich je v koptštině. Hrobku zbavil suti v letech 1905 – 1906 Edward Ayrton a podruhé Howard Carter v roce 1920.

Hrobka KV2 Ramesse IV. je 89m dlouhá a pokrývá 305 m2. Před hrobkou bylo vyrovnáno novodobé nádvoří, kde bylo na počátku výzkumu hrobky objeveno 9 zakládacích depozitů (je to neobvykle vysoké číslo). Tyto depozity obsahovaly sbírku nádob a náčiní, které byly doprovázeny dalšími předměty.

Na levé stěně chodby „B“ stojí Ramesse IV. před Reharachtejem, napravo pak začíná propracovaná verze Hymnu na Rea. Tento hymnus byl umístěn do jediné chodby, kam ráno proniknou sluneční paprsky. Hymnus na Rea pokračuje také v chodbě „C“. Strop v této chodbě zdobí sluneční kotouče obsahující ba Rea v doprovodu Esety a Nebthety.

Chodbu „D“ zdobí první a druhá část Knihy jeskyní. Rampa, která začíná v chodbě „D“ pak vede dál komorou „E“, která měla být původně komorou se šachtou, ale při přestavbě pilířové síně na pohřební komoru byla i komora „E“ přestavěna na předsíň. Zdobí ji 74 sloupců textu z Knihy mrtvých.

Pohřební komora hrobky KV2 Ramesse IV.

Pohřební komora byla přestavěna z původně plánované pilířové síně, protože Ramesse IV. zemřel již v sedmém roce vlády. Je o něco větší než většina pohřebních komor (61 m2) a vysoká je 5,2 m. Výzdobu zde tvoří zahloubené reliéfy se žlutým pozadím pro texty a bílým pro scény. Najdeme zde scény z Knihy bran, Knihy Amduat a také z Knihy Nut. Ta popisuje cestu, kterou na své pouti oblohou podniká Slunce, věnuje se vzdáleným oblastem vesmíru a stěhovavým ptákům. Najdeme zde také scény Knihy noci a Knihy země.

Za pohřební komorou hrobky Ramesse IV. je úzká chodba „K“, kterou zdobí scény z první části Knihy jeskyní. Ve výklencích této chodby se nacházejí postavy bohů a různé obětiny.

Hrobka KV2 Ramesse IV.
Kniha Nuty ze stropu pohřební komory