Hrobka KV2 Ramesse IV. ještě nebyla dokončena, ale faraon v sedmém roce vlády zemřel. Práce tak musely být nečekaně ukončeny. Původní komoru se čtyřmi pilíři tedy museli dělníci rychle přestavět na faraonovu pohřební komoru.

Ramesse IV. se rozhodl nenavázat na tradici stavby hrobek vytvořením větší hrobky než kterýkoliv z jeho předchůdců, ale zvětšil některé části hrobky. Chodby a brány vysekali dělníci v hrobce KV 2 vyšší a širší. Je to jedna z mála hrobek, ke které se nám dochoval soudobý plán – papyrus s plánem hrobky KV 2 je v Egyptském muzeu v Turíně.

Plán hrobky Ramesse IV.

Hrobka KV2 Ramesse IV. je 89m dlouhá a pokrývá 305 m2. Před hrobkou vytvořili dělníci novodobé nádvoří, kde na počátku výzkumu hrobky objevili archeologové 9 zakládacích depozitů (je to neobvykle vysoké číslo). Tyto depozity obsahovaly sbírku nádob a náčiní, které byly doprovázeny dalšími předměty.

Na levé stěně chodby “B” stojí Ramesse IV. před Reharachtejem, napravo pak začíná propracovaná verze Hymnu na Rea. Tento hymnus umístili dělníci do jediné chodby, kam ráno proniknou sluneční paprsky. Hymnus na Rea pokračuje také v chodbě “C”. Strop v této chodbě zdobí sluneční kotouče obsahující ba Rea v doprovodu Esety a Nebthety.

Chodbu “D” zdobí první a druhá část Knihy jeskyní. Rampa, která začíná v chodbě “D” pak vede dál komorou “E”, která měla být původně komorou se šachtou. Při přestavbě pilířové síně na pohřební komoru ale dělníci přestavěli komoru “E” na předsíň. Zdobí ji 74 sloupců textu z Knihy mrtvých.

Pohřební komora hrobky KV2 Ramesse IV.

Pohřební komora je o něco větší než většina pohřebních komor (61 m2) a vysoká je 5,2 m. Výzdobu zde tvoří zahloubené reliéfy se žlutým pozadím pro texty a bílým pro scény. Najdeme zde scény z Knihy bran, Knihy Amduat a také z Knihy Nut. Ta popisuje cestu, kterou na své pouti oblohou podniká Slunce, věnuje se vzdáleným oblastem vesmíru a stěhovavým ptákům. Najdeme zde také scény Knihy noci a Knihy země.

Za pohřební komorou hrobky Ramesse IV. je úzká chodba “K”, kterou zdobí scény z první části Knihy jeskyní. Ve výklencích této chodby se nacházejí postavy bohů a různé obětiny.

3D model hrobky KV2, Zdroj: Thebian Mapping Project

3D model hrobky KV2, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 88,67 m
Celková plocha: 304,89 m²
Celkový objem: 1105,25 m³

Maximální výška: 5,22 m
Minimální šířka: 1,24 m
Maximální šířka: 8,33 m