fbpx

Chrámový komplex v Luxoru má dnes vstup od nábřeží a zde býval vchod i ve starověku. Ležel ale pod úrovní dnešní ulice na břehu Nilu, kde jsou ještě dnes vidět kameny starého nábřeží. Tam přistávaly posvátné bárky a ostatní plavidla, která připlouvala a odplouvala během slavností. Hlavní osa chrámového komlexu je orientována severo-jižním směrem, tedy paralerně s tokem Nilu.

Tak jako chrámový komplex v Karnaku, také chrámový komplex v Luxoru prošel množstvím změn a přístaveb. Zcela nepochybně tu stála svatyně z období Střední říše a je velice pravděpodobné, že se zde nacházel dokonce chrám z období Staré říše. Je prokázáno, že v Luxoru (stejně jako v Karnaku) stavěla královna Hatšepsut.

Nejranější stavby v Luxoru, které zde jsou dnes k vidění, pocházejí z období vlády Amenhotepa III. Právě on a Ramesse II. postavili většinu chrámových nádvoří a kolonád. K podstatným změnám ve výzdobě došlo pak za Ptolemaiovců, za období římské nadvlády a později i v době křesťanské a muslimské.

Chrámový komplex v Luxoru

1.ALEJ SFING8.HYPOSTYLOVÝ SÁL
2.NÁDVOŘÍ NECHTNEBEFA9.KOMNATA BOŽSKÉHO PANOVNÍKA
3.SERÁPIDOVA KAPLE10.DRUHÁ PŘEDSÍŇ
4.PRVNÍ PYLON11.SVATYNĚ ALEXANDRA VELIKÉHO
5.VELKÉ NÁDVOŘÍ12.KORUNOVAČNÍ MÍSTNOST
6.KOLONÁDA AMENHOTEPA III.13.MÍSTNOST ZROZENÍ
7.SLUNEČNÍ DVŮR AMENHOTEPA III.14.MÍSTNOST PRO SOCHU AMONA V IPETU