fbpx

Chrámový komplex v Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet) je zcela nepochybně jednou z nejzajímavějších památek starověkého Egypta. Nejedná se totiž o dílo jedince, ale o několik děl mnoha dynastií. Jednotlivé stavby od sebe odděluje několik staletí. Vydejme se tedy na prohlídku ohromujícího komplexu v Karnaku (Ipetisut).

Chrámový komplex v Karnaku

1.ALEJ SFING16.SVATYNĚ HATŠEPSUTY
2.PRVNÍ PYLON17.NÁDVOŘÍ Z OBDOBÍ STŘEDNÍ ŘÍŠE
3.PRVNÍ NÁDVOŘÍ18.ACH-MENU, CHRÁM THUTMOSE III.
4.SVATYNĚ SETHI II.19.POSVÁTNÉ JEZERO
5.SVATYNĚ RAMESSE III.20.DVŮR SE SKRÝŠÍ
6.BRÁNA BÚBASTOVCŮ21.SEDMÝ PYLON
7.DRUHÝ PYLON22.OSMÝ PYLON
8.MUZEUM POD ŠIRÝM NEBEM23.DEVÁTÝ PYLON
9.HYPOSTYLOVÝ SÁL24.DESÁTÝ PYLON
10.TŘETÍ PYLON25.ALEJ SFING
11.PTAHŮV CHRÁM26.CHONSUŮV CHRÁM
12.ČTVRTÝ PYLON27.USIRŮV A IPETIN CHRÁM
13.PÁTÝ PYLON28.BRÁNA PTOLEMAIA III. EUERGÉTA
14.ŠESTÝ PYLON29.HLAVNÍ CHRÁMOVÝ OKRSEK
15.SVATYNĚ FILIPA ARRHIDAIA30.MONCUŮV CHRÁM