fbpx
Svatyně Filipa Arrhidaia v Karnaku

Pokud Vám jméno Filip Arrhidaios nezní příliš egyptsky, máte pravdu. Filip Arrhidaios byl nevlastní bratr Alexandra Velikého a vládl Egyptu v letech 323 – 317 př.n.l. a byl po Alexandrovi druhým řeckým vládcem Egypta. Přijal egyptský oděv, tituly a náboženské zvyklosti stejně jako Alexander.

K vládě nad Egyptem byl vybrán řeckými vojenskými veliteli, kteří ho považovali za nejméně "škodlivého" – byl levobočkem Alexandrova otce Filipa II. a trpěl epilepsií. Filip byl nakonec zabit řeckými vládci a po většinu doby jeho vlády byla skutečná moc v rukou vojenských velitelů nebo jeho ženy a přímé sestřenice Eurydiké.

Svatyně Filipa Arrhidaia na hlavní ose chrámu

Nejinak tomu bylo i s rozhodnutím stavět v Karnaku (Ipetisut). Svatyně Filipa Arrhidaia byla umístěna v samém srdci chrámu přímo na hlavní ose a přiléhala k nejstarší části chrámu – k nádvoří z období Střední říše. Původně zde stála svatyně Thutmose III., která byla stržena a nahrazena právě svatyní Filipa. Nutno poznamenat, že svatyně Thutmose III. byla pravděpodobně poškozena nájezdy Asyřanů nebo Peršanů, protože Filip ji prý nalezl „v troskách“. Svatyně je z růžové žuly, byla 18 m dlouhá a 6 m široká a byla rozdělena na dvě místnosti – jednu pro obětiny a jednu pro posvátnou bárku. Některé z nejzajímavějších a nejlépe dochovaných scén najdeme na vnějším průčelí pravé (jižní) zdi.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.