Svatyně Sethi II. v Karnaku - Starověký Egypt

Svatyně Sethi II. v Karnaku

Napsal Felgr Pavel on .

Nalevo od vstupní brány do Prvního chrámového nádvoří se nachází svatyně Sethi II., která se jinak také nazývá Vznešený chrám milionů let. Svatyně má jednoduchou konstrukci a její výzdoba byla provedena zběžně. Svatyně byla zasvěcena Thébské triádě a sloužila jako jedna z mnoha procesních kaplí, odpočinkových zastávek během velkých procesí s posvátnými bárkami.

Mezi vstupy do tří chodbovitých místností stály sochy Sethi II. Prostřední místnost byla zasvěcena Amonovi, který byl na levé zdi znázorněn v lidské podobě a na pravé zdi pak s beraní hlavou. Levá místnost patřila Mutě a pravá Chonsuovi. Na zdech místností je vyobrazen Sethi II. jak obětuje bohům.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě