fbpx
Třetí pylon v Karnaku

Třetí pylon tvoří nyní zadní stěnu Hypostylového sálu a nechal ho postavit Amenhotep III. (18. dynastie). Třetí pylon je částečně postaven z kamenných bloků ze starších staveb. Archeologové po jejich vyjmutí zjistili, že mnoho z nich pochází z bílé kaple Senusreta I. (12. dynastie), jiné ze svatyně královny Hatšepsut (18. dynastie) a ostatní z více jak dvanácti jiných starších staveb. Bílá kaple Senusreta I. a svatyně královny Hatšepsut byly znovu sestaveny v Muzeu pod širým nebem.

Na zadní (východní) straně pravé (jižní) věže třetího pylonu je seznam, který obsahuje tribut získaný Amenhotepem III. z asijských území, ale je velice poškozen a je obtížné ho přečíst. Mnohem zajímavější jsou scény na vnější zdi levé (severní) věže, kde je Amenhotep III. znázorněn jak pluje po Nilu na bárce Amenrea během svátku Ipet. Bárky vyplňují celou severní polovinu východní fasády. Lodě jsou 68 m dlouhé a Amenhotep III. byl na ně náležitě pyšný.

Dvůr mezi Třetím a Čtvrtým pylonem

Tento dvůr nechal postavit Thutmose I. (18. dynastie). Dnes je to spíše malý plácek s novodobou dlažbou, ale původně zde stály čtyři mohutné obelisky - dva od Thutmose I. a dva od Thutmose III. Bohužel ze 3 obelisků zbyly jen podstavce, celý zůstal jen jeden obelisk Thutmose I. Je 22 m vysoký monolit ze žuly. Průřez je čtverec o velikosti 1,8 m a váha tohoto obelisku je 140 tun. Byl vylomen v lomech nedaleko Asuánu a převezen po Nilu. Jméno Thutmose I. najdeme na všech čtyřech stranách obelisku.

Třetí pylon v Karnaku a dvůr

Třetí pylon v Karnaku a dvůr

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.