Amenhotep III. - Starověký Egypt

Amenhotep III. - mírumilovný faraon

Napsal Felgr Pavel on .

Amenhotep III., kartuš faraona

Amenhotep III. byl synem Thutmose IV. a Mutemviji, která byla vedlejší královskou ženou. Vyrůstal převážně v Thébách (Vasetu) a už ve svých dvanácti letech převzal trůn po svém otci. Dva roky po otcově smrti se Amenhotep oženil s Teje, která se měla stát jednou z nejvýznačnějších královen v dějinách Egypta.

Po pěti letech vlády podnikl první a současně poslední vojenské tažení a to do Palestiny. Mírumilovný faraon totiž nenáviděl válku a tak i toto tažení mělo spíše preventivní charakter, protože mohl využít dominantní pozice, kterou Egyptu zajistili jeho bojovnější předchůdci - zejména Thutmose III.

Stavební činnost Amenhotepa III.

Jen málo panovníků vybudovalo tolik pozoruhodných staveb jako právě Amenhotep III. Nechal vystavět velkolepé chrámy v Núbii - jako příklad můžeme uvést Elefantinu, Wádí es-Sebúu, Aníbu, Kavu nebo Sesebi. Na severu zkrášlil města Tell el-Bastu a Tell Atríb. V Héliopoli nechal vystavět chrám zasvěcený Horovi, v Sakkáře zahájil práce na Serapeu, v Thébách (Vasetu) nechal vystavět Amon-Reův "jižní harém" (takto se ve starověku nazýval chrámový komplex v Luxoru), kde umístil 600 soch bohyně Sachmety. Na druhém břehu Nilu si nechal postavit nádherný rezidenční palác a obrovský zádušní chrám.

Amenhotep III. celý život bojoval se nemocí, jejíž příznaky jsou vidět i na obrazech z konce jeho života. Amenhotep věnoval obzvláštní úctu bohyni Sachmetě, nelítostné lví bohyni, která však vládla nemocem a dovedla před nimi ochránit.  Zemřel ve třicátém devátém roce své vlády a i když jeho hrobka byla za vlády 21. dynastie vykradena, mumie se dochovala. Jde o mumii asi padesátiletého muže.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě