Teje (1398-1338 př.n.l.) byla hlavní manželkou faraona Amenhotepa III., matkou Achnatona a babičkou Tutanchamona a Anchesenamon. Měla obrovský vliv u dvora jejího manžela i syna – přímo komunikovala s panovníky cizích národů. El-amarnské dopisy také ukazují, že byla u těchto panovníků velmi vážená, obzvláště za vlády jejího syna.

Mládí a manželství Teje

Podle některých vědců (např. Margaret Bunsonová) byl jejím otcem Juja – regionální kněz z Achmímu. Její matka byla Cuja, služebná královny matky jménem Mutemvia. Jiné zdroje však uvádějí, že Juja byl Pánem koní královského dvora a Cuja byla kněžka.

Někteří vědci tvrdí, že jména rodičů nejsou egyptská a dle návrhů by mohla být núbijská. Vědci, kteří zmiňují neobvyklou roli Teje v státních záležitostech, poukazují na núbijský zvyk vládnoucích žen. Všechny núbijské královny byly silnými panovnicemi, a proto někteří vědci spekulují, že možná používala moc podobným způsobem jako mužští panovníci. Egyptolog Zahi Hawass prohlašuje, že jména nejsou núbijská a že „někteří vědci spekulují o tom, že Juja a Cuja se narodili v zahraničí, ale k podpoření této teorie neexistuje žádný dobrý důkaz“.

Teje se pravděpodobně provdala za Amenhotepa v době, kdy byl ještě princem. V té době měla Teje teprve 11 nebo 12 let. Když se Amenhotep III. ujal vlády, Teje nastoupila na trůn s ním.

Královna Teje

Královna TejeOd začátku vlády Amenhotepa III. byla Teje významnou silou u dvora. Společně žili v Malkatě, kde přivedla na svět sedm dětí: dva syny (Thutmose a Amenhotepa IV.) a pět dcer (Satamunn, Henuttaneb, Eset, Nebtah a Baketaton). Thutmose zemřel mladý a Amenhotep IV. (později známý jako Achnaton) byl prohlášen dědicem trůnu.

Používala obvyklé tituly pro královnu, jako Princezna dědička, Paní Dvou zemí, Králova manželka nebo Velká královská manželka. Navíc byla Teje známá také jako Královna Horního a Dolního Egypta a Královna dvou zemí. Královský pár představoval jednotnou frontu při jednání s tuzemskými i zahraničními politiky a vláda Amenhotepa III. je považována za vrchol v egyptské historii.

Královna matka

Teje měla titul Králova matka hned poté, kdy její syn Amenhotep IV. nastoupil na trůn. I když neexistuje žádný náznak, že by někdy měla monoteistické tendence, zdá se, že podporovala svého syna v radikálním odchodu od minulé náboženské politiky. Bez ohledu na to, co by si mohla osobně myslet o synově monoteismu, schvalovala ho jako opatření ke zvýšení moci trůnu na úkor duchovenstva.

Teje zemřela, když jí bylo něco málo přes šedesát let a byla pohřbena v Údolí Králů. Její mumie byla ztotožněna s mumií známou jako „Starší dáma“ a kadeř jejích vlasů (pravděpodobně dárek na památku pro mladého krále) byla nalezena v Tutanchamonově hrobce.