fbpx

Amenhotep III. byl synem Thutmose IV. a Mutemviji, která byla vedlejší královskou ženou. Vyrůstal převážně v Thébách (Vasetu) a už ve svých dvanácti letech převzal trůn po svém otci. Dva roky po otcově smrti se Amenhotep oženil s Teje, která se měla stát jednou z nejvýznačnějších královen v dějinách Egypta.

Po pěti letech vlády podnikl první a současně poslední vojenské tažení a to do Palestiny. Mírumilovný faraon totiž nenáviděl válku a tak i toto tažení mělo spíše preventivní charakter, protože mohl využít dominantní pozice, kterou Egyptu zajistili jeho bojovnější předchůdci – zejména Thutmose III.

Amenhotep III – velký stavitel

Jen málo panovníků vybudovalo tolik pozoruhodných staveb jako právě Amenhotep III. Nechal vystavět velkolepé chrámy v Núbii – jako příklad můžeme uvést Elefantinu, Wádí es-Sebúu, Aníbu, Kavu nebo Sesebi. Na severu zkrášlil města Tell el-Bastu a Tell Atríb. V Héliopoli nechal vystavět chrám zasvěcený Horovi, v Sakkáře zahájil práce na Serapeu, v Thébách (Vasetu) nechal vystavět Amon-Reův “jižní harém” (takto se ve starověku nazýval chrámový komplex v Luxoru), kde umístil 600 soch bohyně Sachmety. Na druhém břehu Nilu si nechal postavit nádherný rezidenční palác a obrovský zádušní chrám.

Amenhotep III. celý život bojoval se nemocí, jejíž příznaky jsou vidět i na obrazech z konce jeho života. Krom zubů (které bolí každého) trpěl dnou a měl hnisající vředy. Amenhotep věnoval obzvláštní úctu bohyni Sachmetě, nelítostné lví bohyni, která však vládla nemocem a dovedla před nimi ochránit.  Zemřel ve třicátém devátém roce své vlády a i když jeho hrobka byla za vlády 21. dynastie vykradena, mumie se dochovala. Jde o mumii asi padesátiletého muže.

Busta Amenhotepa III.

Busta Amenhotepa III.

Kartuš faraona Amenhotepa III.

Hrobka: KV22 v Údolí králů
Předchůdce: Thutmose IV.
Nástupce: Amenhotep IV.
Doba vlády: 38 let