fbpx

Amenhotep III. byl synem Thutmose IV. a Mutemviji, která byla vedlejší královskou ženou. Vyrůstal převážně v Thébách (Vasetu) a už ve svých dvanácti letech převzal trůn po svém otci. Dva roky po otcově smrti se Amenhotep oženil s Teje, která se měla stát jednou z nejvýznačnějších královen v dějinách Egypta.

Po pěti letech vlády podnikl první a současně poslední vojenské tažení a to do Palestiny. Mírumilovný faraon totiž nenáviděl válku a tak i toto tažení mělo spíše preventivní charakter, protože mohl využít dominantní pozice, kterou Egyptu zajistili jeho bojovnější předchůdci – zejména Thutmose III.

Amenhotep III – velký stavitel

Jen málo panovníků vybudovalo tolik pozoruhodných staveb jako právě Amenhotep III. Nechal vystavět velkolepé chrámy v Núbii – jako příklad můžeme uvést Elefantinu, Wádí es-Sebúu, Aníbu, Kavu nebo Sesebi. Na severu zkrášlil města Tell el-Bastu a Tell Atríb. V Héliopoli nechal vystavět chrám zasvěcený Horovi, v Sakkáře zahájil práce na Serapeu, v Thébách (Vasetu) nechal vystavět Amon-Reův “jižní harém” (takto se ve starověku nazýval chrámový komplex v Luxoru), kde umístil 600 soch bohyně Sachmety. Na druhém břehu Nilu si nechal postavit nádherný rezidenční palác a obrovský zádušní chrám.

Amenhotep III. celý život bojoval se nemocí, jejíž příznaky jsou vidět i na obrazech z konce jeho života. Krom zubů (které bolí každého) trpěl dnou a měl hnisající vředy. Amenhotep věnoval obzvláštní úctu bohyni Sachmetě, nelítostné lví bohyni, která však vládla nemocem a dovedla před nimi ochránit.  Zemřel ve třicátém devátém roce své vlády. Jeho hrobka byla za vlády 21. dynastie vykradena, ale mumie tohoto faraona se dochovala.

Busta Amenhotepa III.

Busta Amenhotepa III.

Kartuš faraona Amenhotepa III.

Hrobka: KV22 v Údolí králů
Předchůdce: Thutmose IV.
Nástupce: Amenhotep IV.
Doba vlády: 38 let

Manželka: Teje (velká královská manželka – matka Amenhotepa IV. /Achnatona); Giluchepa (princezna z Mitanni); Taduchepa (princezna z Mitanni – dcera krále Tušratty)