< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Hrobka KV22 Amenhotepa III. se nachází v půli cesty do Západního údolí králů. Někdy je označována také jako WV22 (jako hrobka v Západním údolí). Jedinou další hrobkou v tomto údolí je hrobka faraona Aje. Západní údolí vydalo zatím jen tyto dvě hrobky, jestli ukrývá i další si musíme počkat.

V mnoha ohledech je hrobka KV22 Amenhotepa III. stejná jako hrobka KV43 Thutmose IV. (což byl jeho otec).

  • osa obou hrobek má například 2 zalomení vždy v úhlu 90°. Rozdíl je v tom, že hrobka Thutmose IV. má dvojí odbočení vlevo, ale architekti u hrobky Amenhotepa III. zvolili napřed odbočení vlevo a následně vpravo.
  • obě hrobky mají po stranách pohřební komory nezdobené boční komory

Pohled do nitra hrobky

Od vstupu do hrobky je osa orientována východ – západ. Dojdeme-li ke komoře se šachtou, máme za sebou 36 metrů a sestoupili jsme 14 metrů pod zem. Komora se šachtou (E) je první zdobenou místností v hrobce. Komora se šachtou má zdobeny jen tři stěny – levá (severní), pravá (jižní) a zadní (východní).

Pilířová síň (F) je místem, kde osa hrobky poprvé odbočuje o 90°.  V pilířové síni jsou dva pilíře, které jsou rovnoměrně rozmístěny podél nové osy. Chodbou a schodištěm sestoupíme do hloubky 23 metrů pod zem. Dostáváme se do předsíně a následně do pohřební komory.

Do pohřební komory se vstupuje nezdobenými dveřmi a to po dvou schodech. V pohřební komoře je druhé odbočení a osa se vrací k původním orientování východ – západ. Pohřební komora má dvě úrovně – horní podpírá 6 pilířů rozmístěných podél nové osy ve dvou řadách. Dolní část pohřební komory obsahovala sarkofág. Po obou stranách pohřební komory jsou 2 boční komory.

3D model hrobky KV22

3D model hrobky KV22; Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 126,68 m
Celková plocha: 554,93 m²
Celkový objem: 1485,88 m³

Maximální výška: 4,98 m
Minimální šířka: 0,79 m
Maximální šířka: 8,42 m