Hrobky faraonů Thutmose III., Amenhotepa II., a Thutmose IV. (KV 43) se nacházejí na okrajích Údolí králů. Architekti vybrali tato tři místa proto, že mají nad vchodem prudké útesy s „vodopádem“, který je chránil. Naplaveniny tak vchod do každé z nich dokonale maskovaly. Hrobka KV43 Thutmose IV. se podobá hrobce faraona Amenhotepa II. KV 35 – má pouze dva obraty v pravých úhlech (druhý těsně před pohřební komorou) a výzdoba hrobky je jinak rozvržená. Hrobku objevil v roce 1903 Howard Carter.

Hrobka KV43 Thutmose IV. KV má zdobenou pouze komoru se šachtou a místnost před pohřební komorou. V komoře se šachtou je Thutmose IV. vyobrazen při přebírání znaku anch od Usira, Anupa a Hathory. Malíři zde ale pokročili – jednotlivé scény v této hrobce vymalovali. V hrobce KV35 Amenhotepa II. malíři tyto scény jen nakreslili v obrysech.

Hrobka KV43 Thutmose IV. – pohřební komora

Pohřební komora hrobky faraona Thutmose IV. je stejně jako v v hrobce KV35 Amenhotepa II. vytesána ve dvou úrovních – má 6 pilířů v horní části a schodiště ve střední ose, které vede do nižší části. Křemencový sarkofág je nabarven červeně a zdobí ho tesané hieroglyfy. Ve spodní části komory jsou čtyři niky pro magické cihly. Pohřební komora má čtyři vedlejší místnosti, které obsahovaly pohřební výbavu a obětované potraviny. Způsob jakým byla hrobka vytesána a poměrně málo výzdoby nasvědčují tomu, že byl Thutmose IV. pohřben ve spěchu.

3D model hrobky KV43

3D model hrobky KV43; Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 105,73 m
Celková plocha: 407,70 m²
Celkový objem: 1062,36 m³

Maximální výška: 5,33 m
Minimální šířka: 0,90 m
Maximální šířka: 10,26 m