fbpx

Thutmose IV. vládl v letech 1397 – 1388 př.n.l. Při korunovaci přijal trůnní jméno Mencheprure, řečtí autoři ho označovali jako Thutmósis. Jeho otec byl Amenhotep II. a matkou byla nejspíše jedna z příslušnic královského harému. Thutmose IV. tak nebyl právoplatným dědicem a na trůn se dostal díky “božskému zásahu”.

Jako malý chlapec se vydal na lov zvěře do oblasti dnešní Gízy. Zastavil se u pískem zaváté Sfingy. Slunce dosáhlo nejvyššího bodu a na mladého prince přišel spánek. Měl sen, ve kterém k němu Sfinga promluvila. Slíbila mu království na zemi, bílou a červenou korunu Egyta. Na oplátku chtěla, aby jí zbavil písku, který ji tíží. Když se mladý Thutmose probudil, rozhodl se, že sen zrealizuje.

Thutmose IV. a stéla snu

Takto to stojí na nádherné žulové stéle, kterou nechal udělat hned v prvním roce své vlády: “Pohleď na mne, můj synu Thutmose! Jsem tvůj otec a chci ti dát království na zemi. Budeš nosit bílou korunu i červenou korunu na trůně boha země Geba. Tvým bude vše, co plodí Obě země, tvé budou poplatky ze všech cizích zemí. Hle, vidíš, že mi není dobře, bolí mě celé tělo, tíží mě písek pouště, na kterém jsem kdysi spočíval. Čekal jsem, abys vykonal, po čem toužím.”

Jeho otec Amenhotep II. neměl příliš potíží s udržením říše, ale Thutmose IV. se musel hodně činit, aby říši udržel pohromadě. Jeho hlavním městem byly  Théby (Vaset) a více než dobyvačnou používal spíš obrannou politiku. Thutmose IV. musel odolávat snahám o osvobození v podmaněných oblastech, navíc stále více sílili sousedních Chetitů. Spoléhal na svoji armádu, ale snažil se také snažil používat ve větší míře diplomacii. Snažil se uzavřít spojenectví s říší Mitanni, mitannskému králi Artatámovi I. nabídl, že se ožení s některou z jeho dcer. Tuto nabídku však Artatámas přijal až poté, co ji faraon sedmkrát opakoval.

Thutmose IV.

Thutmose IV. s matkou

Kartuš faraona Thutmose IV.

Hrobka: KV43 v Údolí králů
Předchůdce: Amenhotep II.
Nástupce: Amenhotep III.
Doba vlády: 10 let

Manželky: Nefertari (velká královská manželka); Mutemvia (matka Amenhotepa III. – dcera Mitanského krále Artatama I.); Jaret