Ramesse IX.

Ramesse IX. (trůnním jménem Neferkare Setepenre) byl třetím nejdéle vládnoucím faraonem této dynastie. Turínský papyrus uvádí, že vládl 18 let a 4 měsíce – zemřel v 19tém roce své vlády  v prvním měsíci Peretu

Ramesse VIII.

Ramesse VIII (trůnním jménem Usermaatre Achenamon) byl synem Ramesse III. a jedné jeho vedlejší manželky. Patří k nejtajemnějším faraonům 20. dynastie, protože o jeho vládě není k dispozici mnoho informací. Je pravda, že jeho

Ramesse VI.

Ramesses VI. (trůnním jménem Nebmaatre Meryamon) byl synem Ramesse III., který je označován za posledního velkého faraona Nové říše. Důkazem toho je chrám Ramesse III. v Medínit Habu, kde je zobrazen jako jeden z