Ramesse V.

Ramesse V. (trůnním jménem Vesermaatre Sechepenre) vládl také velmi krátce – cca 3 roky. Během jeho vlády stále rostla moc kněží Amona na úkor moci faraona. Turínský papyrus zaznamenává finanční skandál během jeho vlády,

Ramesse IV.

Ramesse IV. se podobně jako Thutmose IV. faraonem stát neměl. Když ale zemřel jeho starší bratr Amenherkhepshef, stal se Ramesse rázem korunním princem a po smrti svého otce faraonem. Jako nástupce svého otce používal

Sethnacht

Sethnacht byl za zakladatele 20. dynastie. Vládl krátce, uvádí se dva roky 1190–1188 př. n. l. Sethnacht nepochybně pocházel z okruhu panovnického dvora, zřejmě se podílel v nějaké funkci na správě země. Nejčastěji se