fbpx

O původu krásné královny Nefertiti se vedou spory. Etymologie jména je odvozována od slavnosti ženského božstva a patří mezi známá egyptská rodová jména. Starší teorie vychází z toho, že se jednalo o mitannskou princeznu Giluchepu, která si po příchodu do Egypta změnila jméno na Nefertiti (“Kráska přišla”). Mitannská říše se rozkládala mezi Eufratem a Tigridem v Horní Mezopotámii. Novější teorie říká, že pocházela z mocné úřednické rodiny, která byla blízká dvorskému prostředí Amenhotepa III.

Jméno Nefertiti se stalo synonymem krásy. Bez ohledu na místo jejího původu je dodnes proslulá díky krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které kontrastovaly s rysy jejího manžela. Okolnosti, za nichž se stala manželkou Amenhotepa IV. a egyptskou královnou nejsou příliš známy. Podle fragmentů reliéfů můžeme s jistotou tvrdit, že hrála významnou roli v kultu boha Atona.

Nefertiti jako matka

NefertitiNa reliéfech byla zpodobňována jak spolu s nejstarší dcerou Meritaton stojí za svým manželem Achnatonem a v rukou drží sistrum – posvátný symbol bohyně Hathory. Ještě v Thébách (Vasetu) se pravděpodobně královskému páru narodily další dvě dcery – Meketaton a Anchesenpaaton. Princezna Anchesenpaaton se narodila pravděpodobně těsně před opuštěním Théb (Vasetu), protože na reliéfech je zobrazena pouze třikrát.

Přibližně v pátém nebo šestém roce vlády se tedy královský pár přesunul do Achetatonu, nově založeného hlavního města. Zde se narodily princezny Neferneferuaton-tašerit, Neferneferure a Maketaton, z nichž některé zemřely v dětském věku.

Nefertiti jako královská manželka

Podíl Nefertiti na vládě Amenhotepa IV. (Achnatona) je velkou otázkou. V diplomatické korespondenci chybí o Nefertiti jakékoliv zmínky, naopak se v ní hovoří o králově matce – královně Teje. S přechodem do Achetatonu její moc pravděpodobně upadala, na reliéfech se častěji objevovala její nejstarší dcera Meritaton.

Ve dvanáctém roce vlády Achnatona je naposledy královská rodina zobrazována pohromadě. Záhy zemřela druhorozená princezna Meketaton a vzápětí zmizely z reliéfní výzdoby králova matka Teje a tři nejmladší dcery. Předpokládá se, že v rodině panovníka došlo k několikerému úmrtí a to mohlo oslabit kult Atona.

Úpadek postavení Nefertiti

Od patnáctého roku vlády Achnatona byla princezna Meritaton zpodobňována v doprovodu mužské postavy – pravděpodobně svého manžela, kterým byl pozdější faraon Smenchkare. Ten pravděpodobně vykonával po nějaký čas funkci Achnatonova spoluvladaře.

O posledních letech královny Nefertiti toho mnoho nevíme. Její tituly jsou spojovány s vnoučaty – princezna Meritaton porodila dceru a princezně Anchesenpaaton (manželce pozdějšího faraona Tutanchamona) se narodila dcera Anchesenpaaton-tašerit. Nevíme s jistotou, kdy Nefertiti zemřela – existují jen sporné doklady o tom, že o několik let přežila svého manžela a zemřela v prvních letech vlády Tutanchamona.