O původu krásné královny Nefertiti se vedou spory. Starší teorie vychází z toho, že se jednalo o mitannskou princeznu Giluchepu, která si po příchodu do Egypta změnila jméno na Nefertiti (“Kráska přišla”). Mitannská říše se rozkládala mezi Eufratem a Tigridem v Horní Mezopotámii. Novější teorie říká, že pocházela z mocné úřednické rodiny, která byla blízká dvorskému prostředí Amenhotepa III.

Jméno Nefertiti se stalo synonymem krásy a to zejména díky tomu, že byla objevena busta královny Nefertiti. Dodnes je proslulá díky krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které kontrastovaly s rysy jejího manžela. Okolnosti, za nichž se stala manželkou Amenhotepa IV. a egyptskou královnou nejsou příliš známy. Podle fragmentů reliéfů můžeme s jistotou tvrdit, že hrála významnou roli v kultu boha Atona.

Nefertiti jako matka

NefertitiNa reliéfech byla zpodobňována jak spolu s nejstarší dcerou Meritaton stojí za svým manželem Achnatonem a v rukou drží sistrum – posvátný symbol bohyně Hathory. Ještě v Thébách (Vasetu) se pravděpodobně královskému páru narodily další dvě dcery – Meketaton a Anchesenpaaton. Princezna Anchesenpaaton se narodila těsně před opuštěním Théb (Vasetu).

Přibližně v pátém nebo šestém roce vlády se tedy královský pár přesunul do Achetatonu, nově založeného hlavního města. Zde se narodily princezny Neferneferuaton-tašerit, Neferneferure a Maketaton, z nichž některé zemřely v dětském věku.

Nefertiti jako královská manželka

Nefertiti měla být původně provdána za Amenhotepa III., který ale zemřel a tak byla provdána za jeho syna Amenhotepa IV.  Její podíl na vládě Amenhotepa IV. je podle některých zanedbatelný, podle některých zásadní. Faktem je, že když Amenhotep IV. změnil jméno na Achnaton a odešel z Théb na planinu, kde založil Achetaton, byli oba zásadními postavami nového období.

Nefertiti s Achnatonem a všemi dcerami je naposledy zobrazena ve dvanáctém roce vlády Achnatona. Záhy zemřela druhorozená princezna Meketaton a vzápětí zmizely z reliéfní výzdoby králova matka Teje a tři nejmladší dcery.

Spoluvláda s Achnatonem

Od patnáctého roku vlády Achnatona zmizelo jméno Nefertiti ze záznamů. Většina předpokládala, že buď zemřela, nebo její místo zaujala jiná manželka. Poslední výzkumy ale ukazují, že se stalo něco docela jiného. Nefertiti se stala spoluvladařem svého manžela Achnatona jako Ankhcheperure Neferneferuaton.

Dokazuje to výzkum Tutanchamonovy masky, na které archeologové objevili v kartuši právě jméno Ankhcheperure Neferneferuaton a přes něj pak napsáno jméno Tutanchamona. To je jedna z několika nejasností kolem slavné Tutanchamonovy masky.