Za nejkrásnější ženu starověkého Egypta a jednu z nejkrásnějších žen historie je považována manželka Amenhotepa IV. / Achnatona – královna Nefertiti. Busta královny Nefertiti, kterou zná dnes celý svět, byla objevena 6. prosince 1912 německým egyptologem Ludwigem Borchardtem a jeho týmem.

Busta Nefertiti byla objevena v egyptské Amarně (Achetatonu) a zobrazuje královnu s vysokou modrou korunou. Dnes je tato 3400 let stará kolorovaná busta s jemným obličejem k vidění v berlínském Novém muzeu.

Achetaton založil Amenhotep IV. (Achnaton), protože se rozhodl omezit moc kněží Amonova chrámu v Karnaku. Odešel tedy s celým dvorem a založil nové hlavní město – Achnaton. Území Achetatonu nechal vymezit celkem čtrnácti hraničními stélami a na ně nechal vyrýt hlavní zásady nového kultu boha Atona.

Busta Nefertiti předmětem sporu mezi Egyptem a Německem

Busta byla do Německa odvezena v roce 1913 a poprvé vystavena v Berlíně v roce 1924. Káhira tvrdí, že její vývoz do Německa byl ilegální. Němci se odvolávají na dohodu Borchardta s egyptským vyšším úředníkem. Nedávno byl ale objeven dokument, podle něhož Borchardt Egypťany zřejmě oklamal a bustu do seznamu zapsal jako bezcenný sádrový odlitek.

Italští vědci se domnívají, že jemný obličej Nefertiti na bustě je asi výsledkem úpravy, podobně jako když retušujete fotografie. Podobizna má prý pod nánosem barev nižší vrstvy, v nichž je Nefertiti zachycena naturalističtěji, včetně například vrásek smíchu kolem úst.

Busta královny Nefertiti objevená Ludvigem Borchardtem (zdroj: National Geographic Česko)

Busta královny Nefertiti objevená Ludvigem Borchardtem (zdroj: National Geographic Česko)