26. dynastie (664 – 525 př.n.l.)

Psammetik I., místní vládce v Sajích, vyhnal s pomocí řeckých žoldnéřů Asyřany z Egypta a díky tomu v Egyptě opět zavládl mír. Jeho syn Neko II. zahájil práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem – předchůdcem Suezského průplavu. 

Posledním velkým faraonem tohoto období byl Ahmose II., který dokázal stabilizovat Egypt a dokonce vést aktivní zahraniční politiku. Ke konci své vlády se začal připravovat na obranu před Perskou říší, ale než se Peršané odhodlali k útoku, Ahmose II. zemřel a jeho syn Psammetik III. podlehl. Tak přišlo období první perské nadvlády.

27. až 29. dynastie (525 – 380 př.n.l.) – první perská nadvláda

Následníci Psammetika I. podlehli Peršanům pod vedením Kambýsa a později Dareia. Po více než sto let pak vládli Peršané Egyptu.

30. dynastie (380 – 343 př.n.l.)

Byla to poslední egyptská dynastie před nástupem makedonských vládců. Založil ji Nachtnebef, princ ze Sají. Jemu a jeho synovi Džedhorovi se podařilo zastavit další perské invaze. Egypt ale nakonec znovu podlehl perskému vládci Artaxerxésovi III., který jej dobyl s mohutnou armádou o 300 000 vojáků.