Prvním panovníkem 11. dynastie, který získal vládu nad celým Egyptem, byl Mentuhotep II. (2055-2004 př.n.l.), který pravděpodobně vystřídal na thébském trůnu Antefa III. (2063-2055 př.n.l.). Mentuhotepův úspěch při sjednocování Egypta byl uznáván samotnými starověkými Egypťany. Ještě za 20. dynastie ho nápisy v mnoha soukromých hrobkách oslavovaly jako zakladatele Střední říše.

Významnými ukazateli úspěšného obnovení míru je nárůst počtu historických záznamů a stavební činnosti, očividná prosperita země za pozdějších let jeho vlády a obroda a rozvoj všech forem umění. Je ironií osudu, že po tak slibném začátku zanikla 11. dynastie pouhých devatenáct let po jeho smrti.

FaraonDoba vládyVýznamné události
Mentuhotep II.50 letopětovné sjednocení Egypta, Mentuhotepův zádušní chrám v Der el-Bahrí
Mentuhotep III.12 letvybudování paláce Knóssos na Krétě
Mentuhotep IV.6 letbabylonská nadvláda v Mezopotámii

11. dynastie