fbpx

Mentuhotep III. nastoupil na trůn po svém otci Mentuhotepovi II. a pokračoval v jeho stylu vlády. Jeho nejdůležitějším činem bylo upevnění ústřední správy nad opět sjednoceným Egyptem. Na různých místech země nechal vybudovat spoustu kaplí a chrámů.

Také on vyslal také jednu výpravu do země Punt. Během zpáteční cesty nechal velitel této výpravy, Henu, vyrobit mapu, na které je zachyceno údolí Rehnu se zlatými doly. Dodnes se dochovala její kopie pocházející z období 20. dynastie, jedná se o jednu z nejstarších map na světě.

Mentuhotep III. a Dér el-Bahrí

Mentuhotep III. si nechal postavit hrobku, podobně jako Mentuhotep II., v Dér el-Bahrí, nachází se jen několik metrů od hrobky jeho otce. Je velmi pravděpodobné, že si chtěl nechat před hrobkou vybudovat zádušní chrám, který se podobal chrámu jeho otce. Nebyl však nikdy dokončen, dodnes z něj zbyla pouze skalní terasa a trosky.

Mentuhotep III.

 

Kartuš faraona Mentuhotepa III.

Hrobka: Hrobka v Dér el-Bahrí
Předchůdce: Mentuhotep II.
Nástupce: Mentuhotep IV.
Doba vlády: 12 let

Manželky: Imi, Amunet