Po smrti Mentuhotepa III. došlo pravděpodobně opět ke sporům o následnictví. Na egyptský trůn se nakonec prosadil jeho legitimní nástupce Mentuhotep IV.. O jeho vládě není příliš informací, víme, že vyslal výpravu do lomů ve Wádí Hammámátu, která mu měla odtut přivézt sarkofág.

Tuto výpravu vedl vezír Amenemhet, který nebyl sice královského původu, přesto to měl být právě on, kdo později zachrání Egypt. S pomocí některých nomarchů se mu podařilo převzít moc a založit 12.dynastii faraonů.

Kartuš faraona Mentuhotepa IV.

Hrobka: neurčena
Předchůdce: Mentuhotep III.
Nástupce: Amenemhet I.
Doba vlády: 6 let