fbpx

Ramesse IV. se podobně jako Thutmose IV. faraonem stát neměl. Když ale zemřel jeho starší bratr Amenherkhepshef, stal se Ramesse rázem korunním princem a po smrti svého otce faraonem. Jako nástupce svého otce používal princ tři výrazné tituly: dědičný princ, královský písař  a generalissimus. Jeho matkou byla královna Tyti, což dokládá papyrus BM EA 10052 (papyrus z vykradení hrobky). Ten uvádí u královny tituly královská dcera, královská manželka Ramesse III. a královská matka.

Ramesse IV. – vláda a stavební činnost

Ramesse IV.

Na trůn nemohl nastoupit. Ramesse III. byl zavražděn spiklenci v jejichž čele byla jedna z jeho vedlejších manželek. Ta chtěla prosadit na trůn svého syna Pentawera, ale Ramesse IV. nechal spiklence zatknout a popravit.

Na počátku své vlády vyslal expedice do kamenolomů ve Wádí Hammámát a do tyrkysových dolů na Sinaji . Skalní stéla ve Wádí Hammámát zaznamenává, že expedice vyslaná v třetím roce vlády měla 8 368 mužů, z toho 5 000 vojáků a 2 000 kněží a 130 kameníků.

Rozšířil chrám zasvěcený Chonsuovi, který postavil jeho otec v Karnaku a v Dér el-Bahrí  zahájil stavbu svého zádušního chrámu. Nedaleko se nachází zádušní chrám královny Hatšepsut. Nechal postavit také chrám bohyně Hathor v Serabit el-Khadim.

Hrobka KV2 v Údolí králů

Tak jako ostatní faraoni i on zahájil na počátku své vlády stavbu své hrobky. Dnes je označována jako hrobka KV2 v Údolí králů. Ramesse IV. bohužel nežil dostatečně dlouho a tak kameníci museli improvizovat a hrobku rychle dokončit. Z plánované pilířové síně tak museli vytvořit pohřební komoru.

Mumii Ramesse IV. objevili v hrobce KV35 Amenhotepa II., která sloužila jako skrýše mumií, v roce 1898. V dubnu 2021 se jeho mumie stěhovala do velkého egyptského muzea spolu s mumiemi dalších 17ti faraonů a 4 královen v průvodu Pharaohs’ Golden Parade.

Kartuš faraona Ramesse IV.

Hrobka: KV2 v Údolí králů
Předchůdce: Ramesse III.
Nástupce: Ramesse V.
Doba vlády: 7 let

Manželky: Duatentopet (nevlastní sestra)