Ramesse VI.

Ramesses VI. (trůnním jménem Nebmaatre Meryamon) byl synem Ramesse III., který je označován za posledního velkého faraona Nové říše. Důkazem toho je chrám Ramesse III. v Medínit Habu, kde je zobrazen jako jeden z

Ramesse V.

Ramesse V. (trůnním jménem Vesermaatre Sechepenre) vládl také velmi krátce – cca 3 roky. Během jeho vlády stále rostla moc kněží Amona na úkor moci faraona. Turínský papyrus zaznamenává finanční skandál během jeho vlády,

Ramesse IV.

Ramesse IV. se podobně jako Thutmose IV. faraonem stát neměl. Když ale zemřel jeho starší bratr Amenherkhepshef, stal se Ramesse rázem korunním princem a po smrti svého otce faraonem. Jako nástupce svého otce používal