fbpx

Ramesses VI. (trůnním jménem Nebmaatre Meryamon) byl synem Ramesse III., který je označován za posledního velkého faraona Nové říše. Důkazem toho je chrám Ramesse III. v Medínit Habu, kde je zobrazen jako jeden z princů uctívajících svého otce. Vládl asi osm let a po jeho smrti nastoupil na trůn Po něm nastoupil jeho syn Ramesses Itamun (v pořadí Ramesse VII.).

Ramesse VI. a jeho vláda

Na počátku své vlády se mu podařilo zastavit časté vpády libyjských nájezdníků v Horním Egyptě. Svého předchůdce pohřbil v dnes neznámé hrobce a pro sebe uzurpoval hrobku KV9, původně určenou pro Ramesse V. Hrobku nechal rozšířit a dozdobit. Do této hrobky byli nakonec pohřbeni jak Ramesse VI. tak jeho předchůdce.

Bohužel se mu nepodařilo udržet poslední pevnosti v Kanaánu, což byla ztráta pro už tak slábnoucí egyptskou ekonomiku. To nutilo faraona uzurpovat pomníky svých předků tím, že kameníci přetesali původní kartuše. Situaci nijak zásadně nezlepšila ani kontrola nad Núbií. 

Jeho velkou královskou manželkou byla Nubchesbed, se kterou měl čtyři děti – syny  Amenherchepšefa, Panebenkemyta, Ramesse Itamuna a dceru Iset. A i když byla Iset boží manželkou Amona, velekněz Amona Ramessesnakht pokračoval v upevňování své moci v Thébách. Ty se tak stávaly druhým centrem moci vedle Piramesse, kde sídlil faraon. Neexistují žádné záznamy o tom, že by Ramessesnakht podnikal jakékoliv kroky proti faraonům (a zažil jich opravdu hodně).

Hrobka KV9 v Údolí králů

Ramesse VI. zemřel ve svých čtyřiceti letech v osmém roce své vlády.  Jeho mumii poškodili po méně než dvaceti letech po jeho smrti lupiči, kteří hrobku vykradli. Kněží pak i jeho mumii přesunuli (společně s dalšími mumiemi faraonů) do hrobky KV35 Amenhotepa II., která sloužila jako skrýš mumií. Zde ji také objevil roku 1898 Victor Loret.

Kartuš faraona Ramesse VI.

Hrobka: KV9 v Údolí králů
Předchůdce: Ramesse V.
Nástupce: Ramesse VII.
Doba vlády: 7 let

Manželky: Nubchesbed (matka Ramesse VII.)