Hrobka KV9 Ramesse VI. je zcela nepochybně nejpůsobivější hrobkou v Údolí králů. Dělníci vysekali pro faraona hrobku s širšími a vyššími chodbami, takže je méně klaustrofobní. Malíři používali živé barvy na čistě bílé pozadí.

Výzdoba je malována na jasně bílé pozadí živými barvami, hieroglyfy sice nejsou tak jemné, ale celkový efekt je ohromující. Texty na stěnách jsou z Knihy bran, Knihy jeskyní a Knihy nebes – některé jsou ve výjimečně dochovaném stavu. Ve velké pohřební komoře se zde poprvé objevuje Kniha země.

Hrobka KV9 Ramesse VI. – hrobka dvou faraonů

Stavbu hrobky KV9 Ramesse VI. zahájil faraon Ramesse V., ale dokončena byla za vlády jeho syna Ramesse VI. Na ostrokonu se dozvídáme, že zde zcela mimořádně byli pohřbeni oba panovníci, ale nalezen zde byl jen sarkofág Ramesse VI. Mumie obou panovníků byly v devátém roce vlády Ramesse IX. přeneseny do skrýše mumií, kterou byla hrobka KV35 Amenhotepa II..

Hrobka KV9 Ramesse VI. byla vyloupena pravděpodobně těsně před vynesením mumií a od té doby je otevřená. Vzhledem k rozsahu a důležitosti její výzdoby nabízím ucelený popis výzdoby této hrobky tak jak jej najdete v knize Kenta Weekse POKLADY LUXORU A ÚDOLÍ KRÁLŮ.

Podrobný popis výzdoby hrobky

3D model hrobky KV9, Zdroj: Thebian Mapping Project

3D model hrobky KV9, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 116,85 m
Celková plocha: 510,07 m²
Celkový objem: 1572,26 m³

Maximální výška: 6,93 m
Minimální šířka: 2,48 m
Maximální šířka: 13,04 m