Zádušní chrám Ramesse III. v Medínit Habu je jedním z nejlépe dochovaných zádušních chrámů starověkého Egypta. Památek v Medínit Habu je celá řada, ale nejvíce prozkoumanou a nejznámější je právě zádušní chrám Ramesse III.

Tento zádušní chrám faraona Ramesse III. je jedním z mála chrámů v Egyptě, který je kompletně vykopán. Protože se u chrámu zachovaly mnohé stropy, můžeme i dnes obdivovat nádherné reliéfy na stěnách chrámu.

Ohradní zdi zádušního chrámu Ramesse III. měly dvě brány – na západní straně a na východní straně. Brána na západní straně je dnes zahrazená a sloužila původně chrámovým zaměstnancům a méně významným hodnostářům. Východní brána byla oficiálním vstupem pro procesí a touto bránou dnes do chrámu vstupují i turisté.

Zádušní chrám Ramesse III. – struktura chrámu

Hlavní brána

Zádušní chrám Ramesse III. v Medínit Habu má hlavní bránu, která vede skrz dvojitou hradbu. Ta celý komplex obklopuje. Tuto dvojitou hradbu tvoří kamenná zeď se západoasijským cimbuřím a následně zeď ze sušených cihel, která byla původně 19 metrů vysoká a 10 metrů silná. Samotná brána je 22 metrů vysoká a zdobí ji reliéfy faraona Ramesse III. jak zabíjí nepřátele. Nad vchodem jsou v bráně malé místnosti, které během návštěv faraona v chrámu využívaly ženy z faraonova harému.

Na západ od hlavní brány leží Přední nádvoří. Přední nádvoří je 200 metrů široké a 60 metrů dlouhé. Dnes působí nádvoří pustě, ale v dobách největší slávy zde stálo množství budov.

Kaple božských manželek

Jižně od východozápadní osy nádvoří (nalevo) se nachází Kaple božských manželek. Jsou to čtyři kaple, které byly postaveny pro Božské manželky Amonovy, princezny, které byly pověřeny faraonem jako správkyně Amonova kultu. Nejblíže k Hlavní bráně je kaple princezny Amenardis I. (25.dynastie). Uprostřed čtyřsloupového sálu kaple je obětní stůl z černé žuly zdobený reliéfy bochníků chleba, džbánů vína a pečené drůbeže. Za sloupovým sálem je klenutý svatostánek, který rozhodně stojí za to vidět a obejít ho úzkým průchodem, který tento svatostánek obklopuje.

Druhá kaple patří princezně Neitokret (26.dynastie). Jejím otcem byl zakladatel 26.dynastie Psammetik I.. Další kaple patří princezně Šepenupetě II. a posledním kaple patří Mehitenvesechet. Ta byla matkou princezny Neitokret. Těla všech princezen byla uložena v malých kryptách, které jsou pod podlahami jejich kaplí.