fbpx

Hrobka KV11 Ramesse III. byla možná ve starověku přístupná. Protože tu ale nejsou řecké ani latinské nápisy, byla hrobka až do konce 18. století zavalena sutí. Pak hrobku navštívil mimo jiné i James Bruce. Ten viděl hrobku v roce 1769 a v roce 1790 publikoval velice nereálnou fotku hráče na harfu, která hrobku proslavila a stala se jednou z nejznámějších památek v Údolí králů.

Hrobka KV11 Ramesse III. – plán hrobky

První část hrobky faraona Ramesse III. KV 11 (která se udává od vchodu do hrobky až do chodby „D“) je dílem faraona Setnachta. Když se dělníci ale probourali do sousední hrobky KV 10, kde je pohřben Amenemose, byl faraon pohřben raději v KV 14. Zasadil se o to hlavně jeho syn – Ramesse III. protože k tomuto probourání došlo pravděpodobně v době, kdy Setnacht zemřel.

Ramesse III. pak za nějaký čas navázal na práce, které v hrobce KV 11 zahájil jeho otec. Aby se vyhnul možnému „setkání“ s hrobkou KV 10, posunul osu své hrobky asi o 2m západním směrem a pokračoval hlouběji do hory. Dělníci tak nakonec vysekali hrobku dlouhou 188,11 m což je druhá nejdelší hrobka v údolí. Delší hrobku vysekali řemeslníci jen pro královnu Hatšepsut, která měří 210m.

K prvním dvěma chodbám hrobky KV 11 nechal Ramesse III. přistavět několik bočních komor, což v žádné jiné hrobce nenajdeme. Dnes se vstupuje do hrobky schodištěm ve tvaru písmene „L“. Původní je pouze spodní rampa, zbylou část museli dělníci přestavět v roce 2003, aby ochránil hrobku před zatopením. Chodbu „B“ zdobí Hymnus na Rea, ale to bylo vytvořeno ještě pro faraona Setnachta.

Chodba „C“ a její vedlejší místnosti je zdobena stejně jako chodba „B” Hymnem na Rea, ale najdeme zde i 151. kapitolu z Knihy mrtvých. V chodbě „D1“ se dělníci pracující pro Setnachta probourali do hrobky KV 10. Není to jediná situace, kde se při budování jedné hrobky „podařilo“ probourat do jiné hrobky (stejná situace nastala při střetu hrobek KV 9 Ramesse VI. a KV 47 faraona Siptaha).

Ramesse III. dokončuje hrobku KV 11

Plán hrobky KV 11 upravil Ramesse III., když se rozhodl, že hrobku dokončí. Právě v D1 posunul osu hrobky o 2 m západně a prostor vlevo zaplnila postava Ramesse III. s korunou Dolního Egypta, jak obětuje kadidlo Atumovi a o kousek dál ještě Ptahovi. Chodba “D2” mírně stoupá a neustále se odklání směrem na západ. To dokazuje, že si dělníci nebyli jistí, jak blízko jsou hrobky KV 10. Jako výzdoba posloužila kniha Amduat.

Komoru se šachtou „E“ zdobí postavy několika božstev, pilířová síň „F” je vyzdobena Knihou bran a na každé stěně čtyř pilířů, které se zde nacházejí, obětuje faraon různým božstvům. Po pravé straně je vedlejší místnost, která je zdobena scénami typickými pro pestré barvy KV 11. Na přední stěně je Ramesse III. Thovtem a Horem a obětuje Usirovi a Maat, na dalších stěnách je Kniha bran. Chodby a komory „G“, „H“, „I“ a „J“ stejně jako jejich vedlejší místnosti se nedochovaly v takovém stavu, který by zasloužil bližšího popisu. Původně zde byly scény z obřadu Otvírání úst, kapitoly z Knihy mrtvých, Knihy nebeské krávy a Knihy bran.

3D model hrobky KV11, Zdroj: Thebian Mapping Project

3D model hrobky KV11, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 113,93 m
Celková plocha: 726,34 m²
Celkový objem: 2174,29 m³

Maximální výška: 6,55 m
Minimální šířka: 0,75 m
Maximální šířka: 13,86 m