fbpx

Hrobka KV35 Amenhotepa II. je jednou z nejkrásnějších hrobek v Údolí králů. Leží na úpatí příkrého útesu asi 150m západně od hrobky faraona Tutanchamona. Hrobka je záměrně umístěna pod „vodopád“, kudy tekly přívaly vod. Takové přívalové deště nesly tuny písku a kamení. Ty postupně zasypávaly vstup do hrobky stále většími nánosy. Tento důmyslný postup se objevuje u hrobek rané 18. dynastie.

Hrobka KV35 Amenhotepa II. – úkryt mumií

Nedávno byl vstup do hrobky KV 35 zastřešen, aby se předešlo budoucím zátopovým škodám. Do té doby naplaveniny sloužily jako vynikající maskování. Také proto si ji v 10. století př.n.l. vybrali kněží jako skrýš královských mumií z Nové říše. Victor Loret (který hrobku objevil v roce 1898, pouhý měsíc po objevu hrobky Thutmose III. KV 34) zde nalezl mumie Thutmose IV., Amenhotepa III., Merenptaha, Setnino II., Siptaha, Sethnachta, Ramesse IV., Ramesse V. a Ramesse VI. Tyto mumie byly přemístěny do Egyptského muzea v Káhiře.

Základní plán hrobky KV35 Amenhotepa II. je obdobný jako u hrobky KV34 Thutmose III. Prudce svažující se schodiště vede do chodby, která vede k dalšímu schodišti, po kterém se dostaneme do komory se šachtou – šachta je 6,5m hluboká a má na dně vytesanou malou obdélnou místnost. Tato místnost naznačuje, že šachta byla pravděpodobně symbolickou hrobkou boha Usira. Za touto symbolickou hrobkou je místnost se dvěma pilíři, která má v levém zadním rohu schodiště vedoucí do pohřební komory.

Pohřební komora

Hrobky Amenhotepa II. a Thutmose III. se nejvíce liší provedením pohřební komory. Velikost obou komor je přibližně stejná. Pohřební komora v hrobce KV35 Amenhotepa II. má pravidelný obdélný tvar a její strop podepírá v přední části šest pilířů. Podlaha je v zadní části pohřební komory o 1,5m hlouběji než v přední části. V zadní části se nachází sarkofág ze žlutého křemence, který byl stejně jako sarkofág Thutmose III. omalován červeně.

Hrobka KV35 Amenhotepa II. má vyzdobenou pouze pohřební komoru. Mistrovská kvalita kreseb ale dokazuje kvalitu hrobního umění Nové říše. Malíři pokryli zdi kompletní verzí knihy Amduat, stejně jako v hrobce faraona Thutmose III. KV 34. Čtyřiadvacet stěn šesti pilířů zdobí střídavě tři božstva. Nejčastěji zde vidíme faraona s bohyní Hathorou (celkem 10x). Dále je Amenhotep II. zobrazen 8x s Usirem a 6x s Anupem.

3D model hrobky KV35

3D model hrobky KV35; Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 91,87 m
Celková plocha: 362,86 m²
Celkový objem: 852,21 m³

Maximální výška: 3,44 m
Minimální šířka: 0,95 m
Maximální šířka: 10,16 m