fbpx

Hrobka KV35 Amenhotepa II. je jednou z nejkrásnějších hrobek v Údolí králů. Leží na úpatí příkrého útesu asi 150m západně od hrobky faraona Tutanchamona. Byla záměrně umístěna pod „vodopád“, kterým se řinuly přívaly vod, kdykoliv v horách nad údolím pršelo. Takové přívalové deště nesly tuny písku a kamení. Ty postupně zasypávaly vstup do hrobky stále většími nánosy. Tento důmyslný postup se objevuje u hrobek rané 18. dynastie.

Hrobka KV35 Amenhotepa II. – úkryt mumií

Nedávno byl vstup do hrobky KV 35 zastřešen, aby se předešlo budoucím zátopovým škodám. Než došlo k zastřešení vchodu, byl vstup velice dobře maskován. Také proto si ji v 10. století př.n.l. vybrali kněží jako skrýš královských mumií z Nové říše. Victor Loret (který hrobku objevil v roce 1898, pouhý měsíc po objevu hrobky Thutmose III. KV 34) zde nalezl mumie Thutmose IV., Amenhotepa III., Merenptaha, Setnino II., Siptaha, Sethnachta, Ramesse IV., Ramesse V. a Ramesse VI. Tyto mumie byly přemístěny do Egyptského muzea v Káhiře.

Základní plán hrobky KV35 Amenhotepa II. je obdobný jako u hrobky KV34 Thutmose III. Některé prvky jsou v této hrobce zdůrazněny a jiné přidány. Prudce svažující se schodiště vede do chodby, která vede k dalšímu schodišti, po kterém se dostaneme do komory se šachtou – šachta je 6,5m hluboká a má na dně vytesanou malou obdélnou místnost. Tato místnost naznačuje, že šachta byla pravděpodobně symbolickou hrobkou boha Usira. Následuje místnost se dvěma pilíři a stejně jako v případě hrobky KV 34 faraona Thutmose III. je i zde v levém předním rohu vytesáno příkré schodiště vedoucí do pohřební komory.

Pohřební komora

Právě v pohřební komora hrobky Amenhotepa II. má nejvíce odlišností v porovnání s hrobkou faraona Thutmose III. Velikost obou pohřebních komor je přibližně stejná (hrobka KV34 Thurmose III. má pohřební komoru velkou 380m3, hrobka faraona Amenhotepa II. KV 35 má pohřební komoru velkou 408m3). Pohřební komora v hrobce KV35 Amenhotepa II. má pravidelný obdélný tvar a její strop podepírá v přední části šest pilířů. Podlaha v zadní části pohřební komory je vytesána o 1,5m hlouběji než v přední části, což místnost rozděluje na dvě části. V zadní části se nachází sarkofág ze žlutého křemence, který byl stejně jako sarkofág Thutmose III. omalován červeně.

Hrobka KV35 Amenhotepa II. má vyzdobenou pouze pohřební komoru, ale mistrovská kvalita kreseb je jedním z nejlepších dokladů hrobního umění Nové říše. Zdi jsou pokryty kompletní verzí knihy Amduat, stejně jako v hrobce faraona Thutmose III. KV 34. Na čtyřiadvaceti stěnách šesti pilířů najdeme střídavě tři božstva – 10x je faraon s bohyní Hathorou, 8x s Usirem a 6x s Anupem.

Pohřební komora s pilíři, na kterých je Amenhotep II. vždy ve společnosti jednoho božstva.
Pohřební komora s pilíři, na kterých je Amenhotep II. vždy ve společnosti jednoho božstva.