fbpx

Amenhotep II. měl úlohu nesnadnou, protože na trůn nastoupil po smrti svého otce Thutmose III., největším dobyvateli v historii Egypta.

Amenhotep II. zdědil obrovskou říši, kterou musel udržet zevnitř a bránit před útoky zvenčí. Sídlil, podobně jako všichni panovníci 18. dynastie, v Thébách (Vasetu). Egypt za jeho vlády zachoval hranice, které získal Thutmose III. Amenhotep II. vyslal do Asie vyslal dvě velké trestné výpravy, které se vypořádaly s tamějšími povstáními. S poraženými zacházel velmi krutě. Podle nápisů vzbouřené náčelníky vlastnoručně zabil a jejich těla poté přivezl do hlavního města, kde je nechal pověsit na hradby hlavou dolů.

Amenhotep II. – stavební činnost

Amenhotep II.Amenhotep II. se kromě válečnictví se během své vlády zabýval také zvětšováním Amonova chrámu v Karnaku. Zbytky jeho staveb v tomto chrámu jsou však na tolika různých místech, že se přesně neví, jaký byl jejich původní rozsah.

Nevěnoval se však pouze Karnaku. U Šéch Abd el-Kurny poblíž zádušního chrámu Ramesse II. se nacházejí poměrně dobře zachovalé pozůstatky jeho chrámu. Nechal také vyzdobit kapli bohyně Hathory v chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí. V době jeho vlády bylo na vysoké úrovni také výtvrané umění.

Hrobka Amenhotepa II.

Hrobka Amenhotepa II. (KV 35) se nachází v Údolí králů. Je tvořena deseti místnostmi, vstupní chodbou se třemi schodišti, před pohřební komorou se nachází pilířová síň.

Celou hrobku zdobí nástěnné polychromované reliéfy. Na stejném místě, jako před tisíci lety, se nachází sarkofág, který je vyroben z červeného pískovce a zdoben je modrými a zlatými obrazy ochranných bohů a nápisy.

Hrobku Amenhotepa II. objevil v roce 1898 francouzský egyptolog Victor Loret. Kromě mumie samotného Amenhotepa II. zde našel také několik dalších královských mumií, které sem nechali ukrýt kněžští králové 21. dynastie.

Kartuš faraona Amenhotepa II.

Hrobka: KV35 v Údolí králů
Předchůdce: Thutmose III.
Nástupce: Thutmose IV.
Doba vlády: 25 let

Manželka: Tiaa (matka Thutmose IV.)