Sethnacht byl za zakladatele 20. dynastie. Vládl krátce, uvádí se dva roky 1190–1188 př. n. l. Sethnacht nepochybně pocházel z okruhu panovnického dvora, zřejmě se podílel v nějaké funkci na správě země. Nejčastěji se uvádí, že byl vnukem Ramesse II. (Encyklopedia of Ancient Egypt). Některé zdroje také uvádějí, že byl 39. synem Ramesse II. identifikovaného jako prince Sethemnakhte. Ten se narodil ve 46–48 roce vlády Ramesse II.

Z rozborů dat úmrtí Ramesse II., krátké vládě Sethnachta (Sethemnakhte) se vyvozuje, že na trůn nastoupil ve věku 43–45 let. Jeho velká královská manželka se jmenovala Teje-Mereniset. Nástupce na trůnu – Ramesse III. – se mu narodil ve věku jeho 16 let.

Sethnacht je pochován v hrobce KV14 , která je zajímavá tím, že má dvě pohřební komory. První pohřební komora obsahuje sarkofág královny Tausret, druhá pak Sethnachta.

Sethnacht - torzo mumie z roku 1898

Sethnacht – torzo mumie z roku 1898

Hrobka: KV14 v Údolí králů
Předchůdce: Tausret
Nástupce: Ramesse III.
Doba vlády: 3 roky