fbpx

Kartuš TausretTausret byla manželka Sethi II. a macecha Spitaha. Protože syn Tauseret a Sethi II. Seti-Merenptah zemřel předčasně, na trůn usedá nevlastní syn Tauseset – neplnoletý Siptah.

Sama královna vládla jeho jménem jako regentka a po smrti dvacetiletého vládce převzala skutečnou faraónskou vládu. Tausret začala navíc počítat roky své vlády s roky vlády kdy vládla jako regentka. Proto Manetho připsal této vládkyni 7 let vlády.

Tausret byla pohřbena v hrobce KV 14 v Údolí králů.

Tausret

Tausret