< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Egyptologové se dodnes nemohou shodnout na tom, jaké vlastně byly dějiny hrobky KV 14. Hrobka KV14 Setnachta a Tausrety byla v období 19. dynastie vytesána pro faraona Sethi II. a jeho hlavní ženu Tausretu. Egypťané ale nakonec Sethi II. pohřbili v hrobce KV 15. Když Sethi II. zemřel, nastoupil na trůn jeho mladší syn Siptah (jeho matka Tausret vládla spolu s ním jako regentka), který trpěl obrnou a jeho vláda trvala pouze 6 let.

Tausret se po smrti Siptaha prohlásila jedinou vládkyní Egypta. Její nárok na egyptský trůn nebyl nikdy uznán a byla téměř okamžitě sesazena. Setnacht měl být původně pohřben do hrobky KV 11, ale jeho syn (budoucí faraon Ramesse III.) zasáhl a přikázal, aby jeho tělo bylo pohřbeno v KV 14.

Hrobka KV14 Setnachta a Tausrety – změna majitelů

Rozsáhlá výzdoba této hrobky, kterou zahájil Sethi II. dokončili Siptah a poté Tausret. Hrobka je zajímavá také tím, že má dvě pohřební komory. První pohřební komora vytesali řemeslníci pro Tausretu, pro kterou pak vysekali i druhou pohřební komoru. V ní ale archeologové objevili sarkofág Setnachtův.

Egypťané změnili jména královských postav v chodbě „B“, scény ale zůstaly stejné. Jsou zde jako tradičně postavy zemřelého a božstev v životní velikosti. Chodbu „C“ zdobila Knihy mrtvých – aktuálně je rozpoznatelná 145. kapitola. Uprostřed levé a pravé strany jsou pravoúhlé otvory, kam Egypťané zakotvili silné trámy. Ty sloužily pro sestup sarkofágu do hrobky. V chodbě „D“ jsou na obou stěnách texty z Knihy mrtvých.

V komoře „E“ nevytesali Egypťané žádnou šachtu, ale zdejší výzdoba byla naprosto dokonalá. Komoru „F“ řemeslníci nechali bez pilířů, ale její podlahou vede centrální sestupná chodba. Texty na obou stěnách této chodby pocházejí ze 146. kapitoly Knihy mrtvých. Chodbu „G” zdobí scény z rituálu Otvírání úst, malou vedlejší komoru pak scény ze 151. kapitoly Knihy mrtvých. Rituál Otvírání úst pokračuje i v chodě „H“. V komoře „I“ upravili Egypťané výzdobu tak, že přes postavu Tausrety namalovali krásný obětní stůl. U něho jsou Thowt, Reharachtej a Ptah, které chrání bohyně Maat.

Pohřební komora hrobky Setnachta

Pohřební komoru dělí dvě řady pilířů a různé úrovně podlahy na tři části. Pravá stěna a levá část přední stěny jsou zdobeny scénami z Knihy bran. Dlouhý bazén obdélníkového tvaru je plný postav, které zemřely utopením. V horní části levé i pravé stěny najdeme scény z Knihy země a vytesané výňatky z Knihy jeskyň. Na velmi poškozeném stropě byla astronomická témata.

3D model hrobky KV14, Zdroj: Thebian Mapping Project

3D model hrobky KV14, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 158,41 m
Celková plocha: 628,56 m²
Celkový objem: 2128,83 m³

Maximální výška: 6,02 m
Minimální šířka: 0,90 m
Maximální šířka: 13,31 m