fbpx

Egyptologové se dodnes nemohou shodnout na tom, jaké vlastně byly dějiny hrobky KV 14. Hrobka KV14 Setnachta a Tausrety byla v období 19. dynastie vytesána pro faraona Sethi II. a jeho ženu Tausretu. Jak ale víme, byl faraona Sethi II. byl ale nakonec pohřben v hrobce KV 15. Když Sethi II. zemřel, nastoupil na trůn jeho mladší syn Siptah (jeho matka Tausret vládla spolu s ním jako regentka), který trpěl obrnou a jeho vláda trvala pouze 6 let.

Siptah byl pohřben do hrobky KV 47 a po jeho smrti se Tausret prohlásila jedinou vládkyní Egypta, ale její nárok na egyptský trůn nebyl nikdy uznán a byla téměř okamžitě sesazena. Nevíme, kde byla pohřbena její mumie (někteří egyptologové se domnívají, že v KV 13). Setnacht měl být původně pohřben do hrobky KV 11, ale jeho syn (budoucí faraon Ramesse III.) zasáhl a přikázal, aby jeho tělo bylo pohřbeno v KV 14.

Hrobka KV14 Setnachta a Tausrety – změna majitelů

Rozsáhlá výzdoba této hrobky, kterou zahájil Sethi II. a ve které pokračoval Siptah a poté i Tausret, byla změněna a původní jména nahradila jména Setnachta. Mnohé stěny ale zůstaly nedotčené a práce, která zde byla provedena byla pod dozorem Tausrety. Hrobka je zajímavá také tím, že má dvě pohřební komory – první měla být původní pohřební komora Tausrety, druhá je také pohřební komora Tausrety, ale nachází se v ní sarkofág Setnachtův.

Jména královských postav v chodbě „B“ byla změněna, scény ale zůstaly stejné. Jsou zde jako tradičně postavy zemřelého a božstev v životní velikosti. Výzdoba v chodbě „C“ je poškozena, dosud je ale možné rozpoznat kapitolu 145 z Knihy mrtvých. Uprostřed levé a pravé strany jsou pravoúhlé otvory, kam byly zakotveny silné trámy, které sloužily pro sestup sarkofágu do hrobky. V chodbě „D“ jsou na obou stěnách texty z Knihy mrtvých.

V komoře „E“ nebyla vytesána žádná šachta, ale zdejší výzdoba byla naprosto dokonalá. V komoře „F“ tentokrát nejsou žádné pilíře, ale její podlahou vede centrální sestupná chodba. Texty na obou stěnách této chodby pocházejí ze 146. kapitoly Knihy mrtvých. Chodbu „G” zdobí scény z rituálu Otvírání úst, malou vedlejší komoru pak scény ze 151. kapitoly Knihy mrtvých. Rituál Otvírání úst pokračuje i v chodě „H“. V komoře „I“ byl přes postavu Tausrety namalován krásný obětní stůl u kterého jsou Thowt, Reharachtej a Ptah, které chrání bohyně Maat.

Pohřební komora hrobky Setnachta

Pohřební komoru dělí dvě řady pilířů a různé úrovně podlahy na tři části. Pravá stěna a levá část přední stěny jsou zdobeny scénami z Knihy bran. Dlouhý bazén obdélníkového tvaru je plný postav, které zemřely utopením. V horní části levé i pravé stěny najdeme scény z Knihy země a vytesané výňatky z Knihy jeskyň. Na velmi poškozeném stropě byla astronomická témata.