fbpx
Chrámy v Karnaku a Luxoru

Chonsuův chrám, který byl bohem měsíce a třetím členem Thébské triády, najdeme v jihozápadním rohu Hlavního chrámového okrsku. Pokud jste již uvnitř komplexu, můžete k tomuto chrámu dojít z Hypostylového sálu jižně po kamenité stezce. Jižně od chrámu se nachází brána Ptolemaia III. Euergéta jinak taky nazývané Báb il-Amára.

Chonsuův chrám (stejně jako svatyně Ramesse III. na velkém nádvoří Amonova chrámu nebo chrám v Medínit Habu) je velmi dobře zachovalou památkou. Její stěny a strop jsou dosud neporušené. Všechny tyto stavby nechal postavit Ramesse III. (20. dynastie) i když se stavbou Chonsuova chrámu začal pravděpodobně už Amenhotep III. (18. dynastie). Hrihor (velekněz Amonův) a Pinodžem I. pak nechali postavit pylon tohoto chrámu a dvůr se sloupovými portiky.

Chonsuův chrám je z egyptologického hlediska velice významný - dozvídáme se zde, že Ramesse XI. byl posledním faraonem 20. dynastie a jeho vláda byla dobou zhroucení bohatství Egypta. Upadly zahraniční styky a obchod, v Egyptě vypukla občanská válka. Ramesse XI. sídlil na severu a mohl ovládat jen Dolní Egypt. Horní Egypt byl v rukou Amonova velekněze a bývalého vojenského hodnostáře Hrihora, který si přivlastnil královské tituly. Právě v Chonsuově chráme se pak Hrihor nechal zvěčnit stejně velký jako Ramesse XI. v obleku vyhrazeném obvykle pro faraona.

První pylon Chonsuova chrámu

První pylon Chonsuova chrámu je 17 m vysoký, 32 m široký a 10 m silný. Fasádu zdobí reliéfy Pinodžema I. (21. dynastie) a jeho manželky Henuttaui, jak obětují Amonovi, Mutě a Chonsuovi. Dvůr má po třech stranách dvojitou řadu sloupů, které sem nechal postavit již zmniňovaný Hrihor. Ze sloupového dvora vede brána Ptolemaia IV. do hypostylového sálu, který má 8 sloupů s papyrovými hlavicemi. Sloupy jsou vysoké 7 metrů a jsou pokryty reliéfy Ramesse XI. a Hrihora.

Kaple po obou stranách svatyně zobrazují faraona a různá božstva. Barvy těchto reliéfů jsou velmi dobře zachovalé. Za svatyní bárky je malá kaple Chonsua se čtyřmi šestnáctistěnnými sloupy. Severovýchodně od této svatyně je pak další místnost, která je zdobena obrazy mrtvého Usira v péči Eset a Nebthet.

Chonsuův chrám v Karnaku

Chonsuův chrám v Karnaku

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.