fbpx
Posvátné jezero

Do nejvýchodnější části chrámového okrsku, za Amonův chrám, vstupujeme po dřevěné rampě, která je postavená přes rozpadlou zeď v severovýchodním rohu tzv. Botanické zahrady. Vnější zdi, které postavil Thutmose III. nechal ozdobit Ramesse II. Na východ leží křovinami zarostlé a z větší části neodkryté chrámy Thutmose IV. a Ramesse II.

Právě Thutmose IV. zde nechal postavit obelisk, který byl původně pořízen jeho dědečkem - faraonem Thutmosem III. Obelisk byl 33 m vysoký a byl roku 357 přemístěn do Říma, aby zdobil Circus Maximus. V roce 1567 byl znovu přestěhován - tentokrát na Piazza San Giovanni in Laterano. Za východní zdí Hlavního chrámového okrsku najdeme částečně odkryté trosky velkého chrámu, který nechal postavit Amenhote IV./Achnaton.

Posvátné jezero s nebezpečnou vodou

Jižně od chrámu Thutmose III. se pak nachází Posvátné jezero, které do dnešní podoby upravil faraon Taharka (25. dynastie). Posvátné jezero v Karnaku má rozměry 200 x 117 metrů a je naplněno prosakující spodní vodou. Po většinu roku má špinavou barvu řas a zapáchá, i když byly několikrát pokusy jezero vyčistit a provzdušnit. Bylo prokázáno, že voda Posvátného jezera obsahuje velké koncentrace parazita, který způsobuje schisostomiázu (bilharzii) - laicky řečeno jde o jakýsi zánět močového nebo střevního ústrojí, který se sice dá zastavit, ale léčení je velice obtížné. Dříve se mu kněží také vyhýbali, ale nikoliv z těchto důvodů. Na jezeře ale veslovali při slavnostních příležitostech s malými posvátnými bárkami.

U severozápadního rohu Posvátného jezera se nachází další zajímavost - na velkém žulovém podstavci zde najdeme kamenného skarabea. Je to bohužel jediný dochovaný skarabeus ze čtyř, které nechal postavit Amenhotep III. pro svůj zádušní chrám na západním břehu Nilu. Sem ho nechal přemístit Taharka. Jeho svatyně leží od tohoto skarabea na sever.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.