Ramesse II.

Napsal Felgr Pavel on .

Ramesse II., kartuš faraona

Ramesse II. nastoupil na trůn, bylo mu dvacet pět let. Německý archeolog Kurt Sethe na základě datovaných textů prokázal, že samovláda Ramesse II. nemohla začít podle egyptského kalendáře dříve, než mezi 8. dnem 2. měsíce peret a 20. dnem 4. měsíce peret.

Datum lze ještě upřesnit - Ramesse II. slavil svůj heb-sed vždy první den měsíce peret. Na stropě Ramessea pak začíná kalendář třetím měsícem peret. Proto se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, že samovláda Ramesse II. začala třetí měsíc peret, tedy kolem 15. prosince.

Chrámy Ramesse II. v Núbii

Ještě za vlády svého otce měl Ramesse II. na starosti Núbii a tak se není čemu divit, že první stavby, které nechal Ramesse II. budouvat se nacházejí právě zde. Nejsevernější z nich se nachází v Bét el-Wálí, další z nich se nacházel u Gerf Husseinu. Svatyni zasvěcenou Amonovi a Re-Harachtejovi nechal postavit u Wádí es-Sebua (Údolí lvů).

Aby byl výčet chrámů úplný, nemůžeme zapomenout ani na chrám u Kubbanu, který se nacházel poněkud více na jih, v Ed-Derru se nachází další chrám, který je zasvěcen Re-Harachtejovi a pochopitelně nelze zapomenout na chrámy v Abú Simbelu.

Záhada kolem reliéfů

Chrám v Bét el-Wálí skrýval jednu dosud uspokojivě nevysvětlenou záhadu. Reliéfy, které tento chrám zdobily, byly vyvedeny jako vysoké (vystupující z plochy). Z dosud nepochopitelných důvodů ale umělci občas přešli k nízkému (zahloubenému) reliéfu, kdy jsou postavy do plochy zapuštěny.

Ramesse II. - největší faraon starověkého Egypta

Ramesse II. je právem považován za jednoho z největších faraonů starověkého Egypta a nepochybně patří k největším stavitelům. V dalších částech povídání o tomto faraonovi se podíváme také na:

Související články

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Český egyptologický ústav

Dokumentární filmy o starověkém Egyptu

Dovolená v Egyptě

Dovolená v Egyptě