Ramesse II. - Starověký Egypt

Ramesse II.

Napsal Felgr Pavel on .

Ramesse II., kartuš faraona

Ramesse II. nastoupil na trůn, bylo mu dvacet pět let. Německý archeolog Kurt Sethe na základě datovaných textů prokázal, že samovláda Ramesse II. nemohla začít podle egyptského kalendáře dříve, než mezi 8. dnem 2. měsíce peret a 20. dnem 4. měsíce peret.

Datum lze ještě upřesnit - Ramesse II. slavil svůj heb-sed vždy první den měsíce peret. Na stropě Ramessea pak začíná kalendář třetím měsícem peret. Proto se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, že samovláda Ramesse II. začala třetí měsíc peret, tedy kolem 15. prosince.

Chrámy Ramesse II. v Núbii

Ještě za vlády svého otce měl Ramesse II. na starosti Núbii a tak se není čemu divit, že první stavby, které nechal Ramesse II. budouvat se nacházejí právě zde. Nejsevernější z nich se nachází v Bét el-Wálí, další z nich se nacházel u Gerf Husseinu. Svatyni zasvěcenou Amonovi a Re-Harachtejovi nechal postavit u Wádí es-Sebua (Údolí lvů).

Aby byl výčet chrámů úplný, nemůžeme zapomenout ani na chrám u Kubbanu, který se nacházel poněkud více na jih, v Ed-Derru se nachází další chrám, který je zasvěcen Re-Harachtejovi a pochopitelně nelze zapomenout na chrámy v Abú Simbelu.

Záhada kolem reliéfů

Chrám v Bét el-Wálí skrýval jednu dosud uspokojivě nevysvětlenou záhadu. Reliéfy, které tento chrám zdobily, byly vyvedeny jako vysoké (vystupující z plochy). Z dosud nepochopitelných důvodů ale umělci občas přešli k nízkému (zahloubenému) reliéfu, kdy jsou postavy do plochy zapuštěny.

Ramesse II. - největší faraon starověkého Egypta

Ramesse II. je právem považován za jednoho z největších faraonů starověkého Egypta a nepochybně patří k největším stavitelům. V dalších částech povídání o tomto faraonovi se podíváme také na:

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě