Hrobka KV7 Ramesse II. byla otevřena od starověku. Bohužel od té doby utrpěla značné škody díky záplavovým dešťům. Ty do komor hrobky nanesly velké množství suti. Tím došlo k poškození stěny i jednotlivých pilířů. Když v roce 1913 vstoupil do hrobky Harry Burton. Mohl ale jen konstatovat, že je ve velmi špatném stavu. Burton musel například strhnout část stropu. Není příliš pravděpodobné, že by byla hrobka KV7 Ramesse II. brzy přístupná veřejnosti. Archeologové ještě musí vyklidit velké množství suti a provést statické práce.

Hrobka KV7 Ramesse II. – plán hrobky

Hrobka faraona Ramesse II. odpovídá jeho moci a délce vlády a patří k největším v celém Údolí králů. Hrobka se rozkládá na ploše 686 m3 a vede 168m do nitra kopce. Je jednou z prvních hrobek, které Egypťané vytesali při vchodu do Údolí králů. Plán hrobky vytváří pravoúhlý tvar, který byl charakteristický pro hrobky faraonů 18. dynastie. Výzdoba hrobky se podobá hrobce faraona Sethi I. KV 17 (otce Ramesse II.), ale najdeme tu několik změn.

Je to první, která má zdobené také zárubně a překlad vstupní brány. Ostění dveří vyzdobili starověcí umělci postavami bohyně Maat. Archeologové v hrobce objevili jen několik málo předmětů, což naznačuje návštěvu lupičů už ve starověku. Celou hrobku egyptští umělci bohatě vyzdobili reliéfy, malovanými reliéfy i malbou na omítce. Jen několik poškozených stěn bylo odhaleno ke zkoumání.

Stejně jako v hrobce faraona Sethi I.  je i zde chodba „B“ zdobena Hymnem na Rea. Chodbu „C“ vyzdobili malíři texty ze 151. kapitoly Knihy mrtvých. Chodba “D” a komora se šachtou „E“ mají na stěnách malby z knihy Amduat (Kniha o tom, co je v podsvětí). V předsíni „I“ se hrobka stáčí do pravého úhlu (tentokrát vpravo). Pohřební komora „J“ je vyzdobena knihou Amduat a Knihou bran.

3D model hrobky KV7, Zdroj: Thebian Mapping Project3D model hrobky KV7, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 168,05 m
Celková plocha: 868,41 m²
Celkový objem: 2286,44 m³

Maximální výška: 5,83 m
Minimální šířka: 0,74 m
Maximální šířka: 13,07 m