Ramesse II. nazval svůj chrám “Chrám milionů let Vesermaatrea, v jednotě s Vasetem, na pozemcích Amona západně od Vasetu”. Zádušní chrám Ramesse II. dnes známe pod názvem Ramesseum. A jde o stavbu vskutku impozantní.

Práce na stavbě Ramessea zahájil Ramesse II. hned po nástupu na trůn. Zádušní chrám Ramesse II. (Ramesseum) byl dokončeno za 22 let. Dnes se do Ramessea vstupuje úzkým vchodem v severovýchodním rohu ohradní zdi. Stezka odtud vede na jih kolem skladišť ze sušených cihel do Druhého nádvoří a odtud dále na východ směrem k Prvnímu pylonu.

Zádušní chrám Ramesse II. – struktura chrámu

Mezi Prvním a Druhým pylonem Ramessea se nacházelo První nádvoří, které pokrývá divoce rostoucí tráva. Na jeho jižní straně stála kdysi dvojitá řada sloupů a za nimi brána, která vede do faraonova paláce. Plán paláce byl podobný tomu, který stál v zádušním chrámu, který si nechal postavit otec Ramesse II. – Sethi I. nebo první variantě stavby faraona 20.dynastie Ramesse III. v Medínit Habu (Džametu).

Na západní straně dvora vedle zbytků Druhého pylonu leží zřícená kolosální socha Ramesse II. – jedna z nejslavnějších soch starověkého Egypta. Původně byla sedící postava faraona 17,5 metru vysoká a vážila přes 1000 tun. Zda měla tato socha stát jako součást páru soch před Druhým pylonem, nebo zda stála někde osamoceně.

Ramesseum a druhý pylon

Druhý pylon utrpěl ještě více než První pylon a do dnešních dní z něj zbývá jen část jeho severní věže. Druhý pylon byl postaven na skále takřka 2 metry nad úrovní podlahy Prvního nádvoří. Kolem druhého nádvoří stojí portikus s řadami usirovských pilířů na východní a západní straně sloupů na západní, severní a jižní straně.

Západní fasáda je zdobena obrazy vojenských tažení do západní Asie. Je zde krásně zobrazen chaos bitvy – obrazy jsou plné zděšených koní, umírajících nebo mrtvých vojáků. Chetitská pěchota je drcena egyptskou jízdou a Chetité se vrhají do řeky Orontu ve snaze uniknout.

Druhé nádvoří

Dláždění tvoří velké kamenné bloky, ale zdi, sloupy a pilíře jsou poničeny. Na západní straně vede trojí nízké schodiště k portiku a Hypostylovému sálu. Protikus má vepředu 10 usirovských pilířů a 10 sloupů. Na zdi za ním je pak Ramesse II. veden do chrámu Atumem a Moncuem, napravo pak klečí před Thébskou triádou a na dalších scénách obětuje Ptahovi a Minovi.

Zádušní chrám Ramesse II. má za portikem tři brány, které vedou do Hypostylového sálu. Ten tvoří 48 pískovcových sloupů. Prostřední dvě řady sloupů po šesti jsou vyšší než ostatní sloupy, což umožňuje osvětlení mřížovými okny v převýšení. Na všech sloupech je zobrazen Ramesse II. při obětování bohům.

Na západ od Hypostylového sálu vedou dveře do Astronomického sálu. Strop tohoto sálu podepírá 8 sloupů a zdobí ho obrazy souhvězdí a 36 skupin hvězd zvaných “dekany”, podle kterých Egypťané dělili noční oblohu.