fbpx
Thutmose III.
Thutmose III., kartuš faraona

Thutmose II. neměl přímého mužského dědice krom syna, kterého zplodil s jednou svou vedlejší ženou Esetou. Po jeho smrti roku 1480 př.n.l. byl tedy faraonem prohlášen právě tento syn - Thutmose III.

Regentství matky a tety Hatšepsut

Po smrti Thutmose II. byl Thutmose III. ještě příliš malý, proto se ujala regentství jeho nevlastní matka a teta - Hatšepsut. Regentství Hatšepsut ale záhy přerostlo ve skutečnou vládu a mladý Thutmose III. tak byl na 22 let odstaven. Není známo, zda byl vychováván mimo královský palác, ale předpokládá se, že pobýval v Memfidě (Mennoferu), kde byla vojenská posádka a kde získal první vojenské zkušenosti.

Rozmach Egypta za vlády Thutmose III.

Thutmose III.Thutmose III. je považován za jednoho z nejvýznačnějších faraonů egyptské historie. Za svou slávu vděčí hlavně vojenským tažením, neboť v této oblasti prokázal mimořádné schopnosti. Za jeho vlády dosáhl Egypt takového územního rozmachu, jaký už žádný z jeho následovníků nedokázal zopakovat.

Egyptská říše sahala od 4. nilského kataraktu až k Eufratu v Malé Asii. Království Mitanni rozkládající se na území Arménie, Sýrie a Asyrské říše chtělo totiž získat území, která podléhala Egyptu. Thutmose III. musel podniknout celkem 17 vojenských tažení, než se mu podařilo v oblasti Předního východu nastolit pořádek.

Thutmose III. - faraon dobyvatel

Thotmose III. se nejprve zmocnil Sýrie a Palestiny a po tři roky tam reorganizoval státní správu. Poté zaměřil své úsilí na několik foinických přístavů, aby získal bezpečnou námořní základnu a vyhnul se tak dlouhé cestě po souši, která by z velké části vedla i pouští.

Po tomto zajištění zahájil osmým tažením ofenzívu proti mitannskému království. Přešel Sýrii, dostal se k Eufratu a nakonec porazil nepřítele v bitvě u Megidda (na území dnešního Izraele).

Toto vítězství bylo tak přesvědčivé, že ostatní nepřátelé (Chetité, Babyloňané a Asyřané) se Egyptu podrobili raději dobrovolně. Thutmose III. byl velmi mocný, ale také nelítostný. Říkalo se, že vystavuje hlavy svých poražených nepřátel jako lovecké trofeje! Ke konci svého života ještě potlačil povstání v Súdánu. Jeho armáda se tak dostala až ke 4. kataraktu, což se nikomu z jeho předchůdců nepodařilo.

Po jeho smrti nenastal problém s nástupnictvím, protože Thutmose III. nechtěl připustit podobné problémy, jaké zažil sám a proto ještě za svého života zapojil svého nástupce Amenhotepa II. do vlády a tak když roku 1424 Thutmose III. zemřel, ujal se Amenhotep II. moci.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.