Většina staveb, které obklopují nádvoří z období Střední říše, pochází z doby “Thutmosovců”. Nejblíž tomuto nádvoří se nacházejí pylony a ohradní zdi Thutmose I. a Thutmose II.  Jen několik metrů od nich jsou budovy Thutmose III. (18. dynastie). Ze staveb Thutmose III. je nejpropracovanější velká a poměrně neobvyklá budova, která se nachází východně od nádvoří. Ve středověku se nazývala Ach-menu (Zářící památník), dnes ji známe pod názvem Sál slavností Thutomse III.. Obřady, které zde probíhaly, měly velmi úzkou souvislost se slavností Sed.

Je zajímavé, že dnes většina turistů vstupuje do Ach-menu rozbitou západní zdí, ale skutečný vchod do Ach-menu je v jihovýchodním rohu nádvoří ze Střední říše za dvěma šestnáctihrannými sloupy a dvojicí soch boha Usira. Další šestnáctihranný sloup najdeme hned v předsíni, ze které vede chodba doprava do devíti malovaných komor. Zde se ukládalo obřadní náčiní a kněžské úbory. Obsah jednotlivých komor je zobrazen na jejich stěnách.

Sál slavností – unikát egyptské architektury

Severní stěnu Ach-menu zdobí scény svátku Sed a nalevo od předsíně se vstupuje do Sálu slavností, který je 44 m široký a 16 m dlouhý a vysoký strop podepírají dvě řady po 10 sloupech. Těchto 10 sloupů je unikátem v egyptské architektuře, neboť směrem dolů se zužují a mají zvláštně tvarované hlavice. Patky sloupů podél ústřední osy svatyně odtesali stavitelé tak, aby se prostor mezi nimi zvětšil téměř o metr. K tomuto odtesání došlo už po dokončení staby – pravděpodobně proto, že kněží začali používat novou a širší bárku, než byla původní. Sloupy omalovali Egypťané červenou barvou dřeva. Jsou považovány za imitaci tyčí, které držely stany během svátku Sed. Sloupy obklopuje 32 menších a nižších pilířů.

Kaple na severním konci sálu obsahují scény zachycující přinášení královských soch do chrámu (prostřední kaple, západní stěna) a obětin (západní kaple, východní stěna). Levá (západní) kaple obsahuje velké poškozené sousoší Thutmose III. s Amonem a Mutou.

Ach-menu – seznam faraonů

V jihozápadním rohu Sálu slavností objevili egyptologové v 19. století nápis známý jako Karnacký seznam králů, který nechal sepsat Thutmose III. a obsahuje 61 jmen faraonů počínaje Snofruem (4. dynastie). Nejedná se o kompletní seznam všech panovníků, ale jde o výběr zvlášť významných panovníků pro historii Théb (Vasetu). Karnacký seznam měl demonstrovat legitimitu vlády Thutmose III. Tyto bloky bohužel rozebral roku 1834 Francouzem Prissem d´Avennes. Dnes je najdeme v Louvru.

Nejzajímavějším prostorem je tzv. Botanická zahrada severně od chrámové osy východně od sálu. Přes poškozenou zeď vede dřevěné schodiště do místnosti se čtyřmi papyrovými sloupy uprostřed. Tato místnost je 15 m dlouhá a 6 m široká a zdi zdobí reliéfy, které jsou nejlépe viditelné v ostrém ranním světle. Znázorňují různé rostliny a zvířata, které Thutmose III. získal během svých vojenských výprav.

Achmenu Thutmose III. – Sál slavností