Hrobku KV34 Thutmose III. objevil a vyčistil v roce 1898 Victor Loret. Hrobku vykradli lupiči již za starověku. Lupiči rozházeli všechno, co se v hrobce nacházelo a co nemohli s sebou odnést raději rozbili. Lupiči pak použili hrobku KV 4, kde svůj lup v klidu třídili. Hrobka KV 4 byla objevena v roce 1978 a našlo se zde mnoho předmětů se jménem Thutmose III. Ani mumie Thutmose III. nezůstala na místě původního pohřbu. Kněží ji z hrobky vyjmuli a znovu pohřbili v TT 320 – skrýši královských mumií v blízkosti Dér el-Bahrí.

Hrobka KV34 Thutmose III. je nejstarší ze všech hrobek 18. dynastie, které se nacházejí v Údolí králů a jsou v současné době veřejně přístupné. Starší hrobky než je tato je jsou jen hrobka faraona Thutmose I. (pravděpodobně KV 38), hrobka královny Hatšepsut KV 20 a hrobka faraona Amenhotepa I., jejíž umístění ale není dosud známo.

Všechny tyto rané hrobky mají něco společného – sérii zatočených chodeb nebo půdorys. V druhém případě se osa hrobky stáčí do pravého úhlu v místnosti těsně před pohřební komorou. Pouze některé prostory starších hrobek jsou vyzdobeny. Většinu stěn dělníci ani nevyhladili. Malíři vyzdobili mnohdy jen částečně komoru se šachtou a pohřební komoru.

Hrobka KV34 Thutmose III. – umístění hrobky

Hrobka KV34 Thutmose III. se nachází v proláklině ve skalních útesech, vysoko nad úrovní dna Údolí králů. Je to neobvyklé, ale velmi působivé umístění. Ve starověku byla hrobka přístupná buď stezkou shora z útesu, nebo schodištěm ze sušených cihel, které vedlo ze dna údolí k okraji prolákliny. Po smrti faraona Egypťané schodiště zlikvidovali a teprve před několika desetiletími zde dělníci pro návštěvníky instalovali ocelové schodiště.

Schody a rampa vytesané do skály sbíhají příkře od vchodu do místnosti E (komory se šachtou), která je asi 7m hluboká. Hrobka KV 34 je první případ použití šachty v hrobce v Údolí králů a egyptologové nabídli řadu vysvětlení, proč byla v hrobce tato místnost umístěna. Jedním z nich je teorie, že měla bránit přístupu lupičů – pokud by vstoupili do hrobky, viděli by hlubokou šachtu a za ní kamením a sádrou zazděnou stěnu. To je mělo přivést na myšlenku, že je hrobka nedokončená. Pokud to bylo opravdu pro tento účel, pak lest nikdy nezapůsobila.

Jiná teorie považuje tuto místnost za pomůcku určenou k zadržení dešťové vody, která se tam měla dostat z přívalových dešťů. Voda tam měla být zachycena, aby se nedostala do pohřební komory a nepoškodila ji. Ale také toto vysvětlení je nepřesvědčivé. Třetí teorie považuje toto místo za symbolické místo pohřbu boha Usira, nejdůležitějšího božstva posmrtného života. V některých hrobkách mají šachty vytesané další komory, což by mohlo podporovat tuto teorii a popírat obě předchozí.

Pohřební komora hrobky KV34 Thutmose III.

Pohřební komora  je rozlehlá místnost 14,6 x 8,5 m s oválným půdorysem. Její tvar mohl napodobovat kartuši. Stěny pohřební komory vyzdobili malíři scénami a texty z knihy Amduat, která popisuje 12 hodin – první až čtvrtá hodina jsou na přední stěně, pátá a šestá na pravé stěně, sedmá a osmá na levé stěně a devátá až dvanáctá na zadní stěně.

Kolem pohřební komory se nacházejí vedlejší místnosti. Do těchto místností uložili bohatou pohřební výbavu. V pohřební komoře je křemencový sarkofág ve tvaru kartuše. Sarkofág je ve skutečnosti vytesán ze žlutého křemence a byl omalován červeně, aby napodobil červenou žulu, což je výrazně dražší kámen.

3D model hrobky KV34

3D model hrobky KV34; Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 76,11 m
Celková plocha: 310,93 m²
Celkový objem: 792,72 m³

Maximální výška: 4,87 m
Minimální šířka: 1,08 m
Maximální šířka: 8,53 m